De Week van de Toegankelijkheid gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

Handig

Om het organiseren van activiteiten makkelijker te maken biedt de Week van de Toegankelijkheid een aantal hulpmiddelen en producten aan, zoals voorbeeldbrieven en de schouwlijst. Ook organiseren we een aantal inspirerende netwerkbijeenkomsten. Heeft u vragen over de producten of heeft u hulp nodig bij het organiseren van activiteiten? Neem dan contact op met de info@weekvandetoegankelijkheid.nl

 

Netwerkbijeenkomsten

Wilt u de toegankelijkheid van de horeca helpen verbeteren? En misschien wel zelf een activiteit organiseren in de Week van de Toegankelijkheid? Meld u dan aan voor een van de bijeenkomsten in het land.

U bespreekt daar uw ervaringen met de toegankelijkheid van de horeca. En de mogelijkheden om de horeca en het uitgaan toegankelijker te maken. Bent u benieuwd naar wat uw organisatie kan doen? Wilt u meepraten over de rol van de gemeente of ondernemers? Bezoek dan één van de bijeenkomsten van de Week van de Toegankelijkheid.

Wilt u zelf zo'n bijeenkomst mee helpen organiseren? Bel dan met Danique ten Pas tel: (030) 720 00 00.

Netwerkbijeenkomsten #wvdt2017

Binnenkort
Amsterdam
informatie volgt
 


Handreiking

Voor het thema van de 16e Week van de Toegankelijkheid is de handreiking 'Aan tafel! - Werken aan toegankelijke horeca' geschreven. De handreiking vertelt wat een toegankelijke eetgelegenheid inhoudt en waarom het zo belangrijk is dat iedereen daar te gast kan zijn. Denk aan een gastvrije bejegening, toegankelijke informatie en ruimtes waar iedereen kan komen. Daarnaast vindt u in de handreiking concrete suggesties hoe u als belangenbehartiger kunt zorgen dat de horeca rekening houdt met mensen met een beperking.


Schouwlijst

Met de schouwlijst Toegankelijke horeca laat u zien hoe mensen met een beperking of een chronische ziekte de toegankelijkheid, bejegening en informatie van een café, restaurant of snackbar ervaren. Die informatie die uit de schouwlijst komt, is een goede basis om in gesprek te gaan met horecaondernemers of de gemeente over verbeteringen.

Een goede manier om de toegankelijkheid van eetgelegenheden in kaart te brengen, is het gebruik van een schouwlijst. Met een schouwlijst wordt gekeken naar de manier waarop mensen de toegankelijkheid ervaren.  
Speciaal voor de Week van de Toegankelijkheid is de schouwlijst Toegankelijke horeca gemaakt. Hieronder staat een verkorte voorbeeldschouwlijst. De complete schouwlijst Toegankelijke horeca kunt u opvragen bij het secretariaat van de Week.

Er zijn ook schouwlijsten voor openbare ruimten (straten, stegen, parken, pleinen), kustgebieden, supermarkten, bungalowparken, culturele instellingen en sportaccommodaties, voor het verenigingsleven. Alle schouwlijsten zijn te bestellen bij info@weekvandetoegankelijkheid.nl

Nieuw Checklist Uitgaan

Met checklist Toegankelijk uitgaan kunt u snel een café, restaurant of evenement checken op gastvrijheid en toegankelijkheid. Dit is een eenvoudige eerste check met 8 vragen. De uitkomst van de vragenlijst is een laagdrempelige manier om met de ondernemer te spreken over toegankelijkheid.. Dit is geen officiële schouwlijst, deze zijn veel uitgebreider en gedetailleerder. Volledige schouwlijsten zijn hier onder ook te vinden.

 

 


Ter ondersteuning

Om u te ondersteunen, hebben we een aantal voorbeeldteksten gemaakt. U kunt ze downloaden en aanpassen aan uw situatie.

Voorbeeld persbericht
​Met een persbericht dat u naar lokale media stuurt, vraagt u aandacht voor uw activiteit vragen.

Voorbeeld intentieverklaring van gemeenten over toegankelijke eetgelegenheden
Wilt u dat uw gemeente toezeggingen doet om serieus werk te maken van een voor iedereen toegankelijke horeca? De voorbeeld-intentieverklaring kan u hierbij helpen.


Hier kunt u het logo van de Week van de Toegankelijkheid downloaden.


Digitale Banners

Heeft u ruimte op uw website, in de nieuwsbrief of om via social media aandacht te vestigen op de Week van de Toegankelijkheid? Op die manier helpt u mee aan meer bekendheid voor de Week van de Toegangekelijkeheid. De digitale banners zijn hier te downloaden.


Snel naar