De Week van de Toegankelijkheid gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

Toetsing Winkeliers en Horeca in de Eindhovense Binnenstad!

Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven
02-10-2017 - 07-10-2017
00:00 - 00:00
Eindhoven
Binnenstad Eindhoven
In het kader van de landelijke WEEK van de TOEGANKELIJKHEID (2 tot en met 7 oktober 2017) neemt de werkgroep Toegankelijkheid van het Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven deel met:

“toetsing van winkeliers en horeca in de Eindhovense Binnenstad!!”

De werkgroep is namelijk al enkele maanden bezig om de ondernemers in de binnenstad van Eindhoven bewust te maken van het belang van Toegankelijkheid voor mensen met een beperking!!

Dit doen zij door iedere onderneming te bezoeken met een checklist die ter plaatse wordt ingevuld, samen met iemand van de betreffende onderneming. De tot nu bezochte winkels/horeca zijn erg positief over deze werkwijze, en proberen waar nodig, er alles aan te doen hun pand toegankelijk te maken/houden. De Werkgroep adviseert hen hierbij.

Tevens worden de winkeliers en horeca erop geattendeerd dat er al enige tijd een aangepast openbaar toilet aanwezig is in de binnenstad, namelijk hoek Rechtestraat/Kerkstraat. Niet iedereen was hiervan op de hoogte.
Aangezien de meeste winkels geen mogelijkheid hebben om gebruik te laten maken van een toilet, zowel voor valide als voor mensen met een beperking, wordt deze informatie zeer op prijs gesteld. Men kan mensen in de toekomst naar dit openbare toilet verwijzen.

Als de operatie binnenstad gereed is zal de werkgroep in 2018 in de andere stadsdelen van Eindhoven winkels/horecagelegenheden bezoeken om daar het belang van toegankelijkheid onder de aandacht te brengen en hun advies uit te brengen. Dit geheel kosteloos.

“Eindhoven wordt nog mooier als iedereen kan winkelen en uitgaan!”
Peter Kostermans, voorzitter Werkgroep TGH van het PGE.
06-228 085 15

Snel naar