De Week van de Toegankelijkheid gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

Over de week

Ook in 2017 willen we tijdens de Week van de Toegankelijkheid laten zien hoe belangrijk het is dat mensen met een beperking net als iedereen mee kunnen doen. De Week van de Toegankelijkheid loopt in 2017 van 2 t/m 7 oktober. Het motto van de Week is dit jaar 'Aan tafel'.

Toegankelijkheid
Ieder(in) vraagt samen met het Revalidatiefonds tijdens de Week van de Toegankelijkheid specifiek aandacht voor de toegankelijkheid van eetgelegenheden. Dit thema sluit aan bij de activiteiten die al door veel belangenorganisaties worden ondernomen. Mensen met uiteenlopende beperkingen lopen helaas nog steeds tegen belemmeringen aan als ze net als anderen aan tafel willen gaan. Denk aan ontoegankelijke cafes, restaurants en festivals, onbegrijpelijke informatie op menukaarten en personeel dat niet goed weet hoe ze kunnen meedenken met oplossingen voor mensen met een beperking of een chronische ziekte.

VN-verdrag
Het thema toegankelijke horeca past ook goed bij de uitgangspunten van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. In het VN-verdrag staat dat de samenleving - dat zijn mensen mét en zonder beperkingen - er voor moet zorgen dat mensen met een beperking geen belemmeringen ervaren om mee te kunnen doen.

Voorkomen en oplossen
In de Week van de Toegankelijkheid richten we ons op het voorkomen en oplossen van belemmeringen zodat mensen met een beperking of chronische ziekte overal kunnen eten en elkaar kunnen ontmoeten. Met uiteindelijk doel dat:

Snel naar