De Week van de Toegankelijkheid gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

Over de week

Ook in 2018 willen we tijdens de Week van de Toegankelijkheid laten zien hoe belangrijk het is dat mensen met een beperking net als iedereen mee kunnen doen. De Week van de Toegankelijkheid is in 2018 van 1 t/m 6 oktober. Het motto van de Week is dit jaar 'Lekker vrij! Doen wat je zelf wilt.’

Vrije tijd zonder belemmeringen
Ieder(in) vraagt tijdens de Week van de Toegankelijkheid aandacht voor toegankelijk recreëren. Dat is heel breed. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid van horeca, musea, pretparken, monumenten, natuurgebieden, theaters en evenementen. Dit thema sluit aan bij de activiteiten die al door veel organisaties en bedrijven worden ondernomen. Mensen met uiteenlopende beperkingen lopen helaas nog steeds tegen belemmeringen aan als ze net als hun vrije tijd naar eigen keuze willen invullen. Denk aan ontoegankelijke cafés, restaurants en festivals, onbegrijpelijke informatie op websites en personeel dat niet goed weet hoe ze kunnen meedenken met oplossingen voor mensen met een beperking of een chronische ziekte.

VN-verdrag Handicap
Het thema toegankelijk recreëren past ook goed bij de uitgangspunten van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. In het VN-verdrag staat dat de samenleving - dat zijn mensen mét en zonder beperkingen - er voor moet zorgen dat mensen met een beperking geen belemmeringen ervaren om mee te kunnen doen.

Voorkomen en oplossen
In de Week van de Toegankelijkheid richten we ons op het laten zien hoe mensen zonder belemmeringen hun vrije tijd zelf kunnen invullen. Mensen met een beperking of chronische ziekte moeten overal kunnen recreëren en elkaar kunnen ontmoeten. Zodat:

De Week van de Toegankelijkheid is een project van Ieder(in), landelijk netwerk van mensen met een beperking of chronische ziekte. Meer informatie www.iederin.nl

Heeft u vragen over de Week? Mail naar: info@weekvandetoegankelijkheid.nl

Snel naar