Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Special Heroes laat kinderen met een beperking ervaren hoe leuk sporten en bewegen kan zijn. Al 380 scholen voor speciaal onderwijs hebben Special Heroes opgenomen in hun lesprogramma en werken samen met sportverenigingen en de gemeente.

Special Heroes is een sportstimuleringsprogramma voor leerlingen van 6 t/m 19 jaar in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. De leerlingen nemen deel aan sport- en beweegactiviteiten op school. De volgende stap is dat ze doorgaan met bewegen bij een sportvereniging.

Goed voorbeeld

Op 30 juni vond in stadion De Galgenwaard het symposium ‘De netto toegevoegde waarde van Special Heroes’ plaats. Beleidsmedewerker Elvira Stinissen van het Ministerie van VWS nam de voorlopige resultaten in ontvangst en vertelde dat zij Special Heroes vaak als goed voorbeeld noemt.  

Samenwerkingsverband

Special Heroes is actief binnen alle clusters van het speciaal onderwijs en is daarnaast ook gestart op een aantal sbo- en praktijkscholen. Het gaat om leerlingen met een visuele, auditieve, lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking, langdurig zieke leerlingen en leerlingen met gedragsproblemen. Special Heroes is een samenwerkingsverband van Stichting Onbeperkt Sportief, Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) en de PO-Raad.

Op de foto
Elvira Stinissen (links), beleidsmedewerker Ministerie van VWS, krijgt het Special Heroes Certificaat van Willemijn Baken, directeur Stichting Onbeperkt Sportief en Stuurgroeplid Special Heroes. Foto: Rachel Richardson.

 

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024