Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Emmen trekt 50.000 euro uit om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te verbeteren. De PvdA diende samen met ChristenUnie, Wakker Emmen, CDA, Senioren Belang Noord en GroenLinks een amendement in voor het extra geld.

Snel actie

Volgens de partijen gaat het om eenvoudig te realiseren aanpassingen. Er wordt bij het college op aangedrongen om hier snel mee aan de slag te gaan.
"Toegankelijkheid moet een vanzelfsprekendheid worden bij de afwegingen die je maakt", zegt PvdA-fractievoorzitter Raymond Wanders tijdens het begrotingsdebat in Emmen. Hij benadrukt in zijn betoog dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft en deze snel moet uitdragen.

Bron: RTV Emmen

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024