Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

De toegankelijkheid van snackbars, cafés, restaurants en hotels kan vaak beter. Horeca-uitbaters zijn meestal gastvrij en willen graag mensen met een beperking ontvangen, maar in veel gevallen staan ze niet stil bij de toegankelijkheid van hun zaak.

Het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking bepaalt dat toegankelijkheid van de samenleving – en dus ook van de horeca – de norm is. Toegankelijkheid is een recht, ontoegankelijkheid de uitzondering.

Deelnemen

Horeca-ondernemingen kunnen stap voor stap werken aan toegankelijkheid van hun zaak en de informatievoorziening. Het gaat om aanpassingen die geleidelijk worden doorgevoerd.  De aanpassingen mogen ook geen onredelijke belasting vormen voor de uitbaters (bijvoorbeeld omdat aanpassingen veel te duur zijn). In aanvulling op deze

algemene

aanpassingen kunnen mensen met een beperking straks ook vragen om een

individuele

aanpassing die bij hun past. Bijvoorbeeld bij een belangrijke dieetwens. De norm voor algemene toegankelijkheid gaat 1 januari 2017 in.

Concrete punten

Wat bedoelen we met toegankelijke horeca? Het meest bekend zijn rolstoeltoegankelijkheid en of een assistentiehond overal naar binnen mag. Maar toegankelijkheid gaat over meer dan dat. Om het wat concreter te maken, kan worden gelet op de volgende punten:

 • Fysiek:

  kun je er binnenkomen met een rolstoel of rollator, is er een aangepast toilet, is er voldoende opstel/manoeuvreerruimte aan tafel, etc.

 • Zintuiglijk:  

  voor blinden en slechtzienden: is er voldoende verlichting, is het menu voldoende contrastrijk gedrukt? Kan het menu ook via internet geraadpleegd worden met voorleessoftware? Voor doven en slechthorenden is de akoestiek en het volume van achtergrondmuziek van belang. Is er b.v. bij een zalenverhuur een ringleiding aanwezig?

 • Informatie

  : actuele en begrijpelijke informatie op internet over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de locatie. Welke voorzieningen er zijn? Kun je dieetwensen i.v.m. allergieën doorgeven?

 • Bejegening

  : hoe zit het met de gastvrijheid? Is je gastheer/vrouw bereidheid om samen naar oplossingen te zoeken? Wordt er geluisterd naar verzoeken en eventuele klachten?

Voorbeeldrol: gastvrijheid en toegankelijk

De komende jaren zal in Nederland veel energie worden gestoken in het waarmaken van de doelstellingen van het VN-verdrag. De horecabranche kan hierin bij uitstek een voorbeeldrol vervullen omdat gastvrijheid en toegankelijkheid zo nauw aan elkaar verbonden zijn.

 

 

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024