Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Een toegankelijk festival is een festival waar iedereen zich welkom voelt en waar iedereen op een gelijkwaardige manier van het aanbod kan genieten.

Volgens het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam kunnen organisatoren zorgen dat hun festival deels zorgen dat hun festival toegankelijk wordt door het treffen van voorzieningen en het voorkomen van obstakels. Voor een niet onbelangrijk deel wordt dit ook bereikt door vriendelijke en behulpzame medewerkers die goed op de hoogte zijn van de aanwezige voorzieningen en waar nodig een oplossing kunnen bedenken en uitvoeren.

Elke verbering is winst

Belangrijkste aanbeveling is om het verbeteren van de toegankelijkheid een vaste plek te geven binnen de organisatie. Dit kan door een van de medewerkers hiervoor verantwoordelijk te maken. Maak vooral gebruik van de expertise van de lokale belangenorganisatie en de informatie in het Handboek Toegankelijkheid van evenementen. In dit Handboek worden vele richtlijnen vermeld zodat de getroffen voorzieningen ook voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Het Handboek is te vinden op de website van de gemeente Amsterdam. Andere tips zijn te vinden in het onderzoeksrapport.

Matig toegankelijk

De onderzoekers constateren dat evenementen in Amsterdam waren over het algemeen matig toegankelijk zijn. Een aantal evenementen heeft aandacht besteed aan het verbeteren van de toegankelijkheid. Bij andere organisatoren heeft toegankelijkheid geen rol gespeeld bij de ontwerpfase en de inrichting van het terrein. Er zijn (nog) geen wettelijke vereisten voor toegankelijkheid van festivals en evenementen.
Soms kan een kleine aanpassing al een grote verandering teweeg brengen, maar ook de bereidheid samen met de bezoeker te zoeken naar oplossingen geven de bezoeker een welkom gevoel. Een aantal voorzieningen is onmisbaar: een entree die breed genoeg is om een rolstoel door te kunnen laten, het toelaten van hulphonden, begaanbare paden en looproutes, rolstoeltoegankelijke sanitaire voorzieningen.
Het blijkt dat op websites informatie over de aanwezigheid van voorzieningen voor mensen met een beperking vaak ontbreekt. Ook is niet altijd een telefoonnummer of mailadres te vinden waar informatie opgevraagd kan worden. Dit is een gemis, zeker als er wel degelijk voorzieningen zijn getroffen.
Ook op de openbare ruimte is nog veel aan te merken. Nog niet alle bus- en tramhaltes zijn toegankelijk gemaakt en vaak ontbreken geleidelijnen.

 

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024