Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

De gemeente Breda investeert ruim vier ton om zo’n 200 openbare gebouwen toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Het gaat dan om bijvoorbeeld restaurants, winkels of bioscopen. Hierdoor zullen de mogelijkheden voor mensen met beperkingen om volwaardig deel te nemen aan de samenleving een stevige impuls krijgen.

Advies en geld voor aanpassen gebouwen

Met het geld worden de gebouwen uitgebreid bekeken en getest door mensen die zelf een beperking hebben. Zij geven advies hoe de gebouwen het beste aangepast kunnen worden. Zodat ook bijvoorbeeld mensen met een rolstoel of rollator naar binnen kunnen en naar een aangepaste wc kunnen. Of een bezoeker met beperkt zicht de nooduitgang goed en veilig kan vinden.
De gemeente betaalt mee aan de aanpassingen die nodig zijn.

Meegedacht door mensen met beperking

De gemeente Breda heeft samen met het Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid (BCG), de stichting Zet en het Platform ‘Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk’ nagedacht over wat er nodig is om Breda voor iedereen toegankelijk te maken. Er hebben veel mensen meegedacht die zelf een beperking hebben. Uit alle gesprekken kwam het bekijken en aanpassen van openbare gebouwen als één van de belangrijkste punten naar voren.

Meer informatie:

http://bredavooriedereen.nl/breda-stad-onbeperkte-mogelijkheden-groen-licht-gemeente-om-werken-aan-grotere-toegankelijkheid-stad-budget-half-miljoen-beschikbaar-en-volgend-j/

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024