Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Het Platform Gehandicapten Hardenberg (PGH) en de gemeente Hardenberg maakten afspraken over het bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar maken van sportaccommodaties voor mensen met een beperking.

In het convenant spreken gemeente en gehandicaptenplatform af dat de gemeente Hardenberg bij plannen voor de gemeentelijke sportaccommodaties het Platform Gehandicapten Hardenberg tijdig informeert en om advies vraagt. De plannen worden vervolgens door het platform getoetst op bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid en uitgankelijkheid. Ook gaat de gemeente organisaties die van plan zijn om een sportaccommodatie te bouwen wijzen op de afspraken uit het convenant. PGH kan de gemeente ook ongevraagd adviseren en informeren over mogelijkheden die de toegankelijkheid van sportaccommodaties verbeteren. Bovendien zal het onderwerp ‘ontwikkeling sportaccommodaties’ minstens één keer per jaar op de agenda komen te staan van de Wmo-adviesraad.

Van pluim naar convenant

In 2014 reikte wethouder Douwe Prinsse tijdens de Week van de Toegankelijkheid namens het gehandicaptenplatform een ‘Pluim’ uit aan de Stichting Aangepaste Recreatie en Sport (STARS). Dit omdat STARS niet alleen aandacht heeft voor fysieke toegankelijkheid, maar ook passende activiteiten organiseert voor mensen met een beperking in Hardenberg. Prinsse gaf toen al aan dat de gemeente vanaf de eerste aanzet van een nieuwe sportvoorziening rekening wil houden met mensen met een beperking. Die toezegging is nu vastgelegd een convenant.

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024