Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Zelfredzaamheid en zelfstandige mobiliteit zijn belangrijke voorwaarden om aan het maatschappelijk verkeer te kunnen deelnemen. Daarvoor is het nodig dat het OV en de openbare buitenruimte toegankelijk zijn voor mensen met én zonder beperkingen. Wegbeheerders, ontwerpers en beleidsmedewerkers hebben behoefte aan eenduidige richtlijnen om die toegankelijkheid te realiseren. CROW heeft om die reden de nieuwe Richtlijn Toegankelijkheid opgesteld.

 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor planvorming en inrichting van de lokale openbare ruimte. Daarnaast zijn gemeenten volgens de Wmo verplicht om burgers te ondersteunen om maatschappelijk te kunnen participeren. Verder regelen de nieuwe Europese verordening Passagiers-rechten en de Wet gelijke behandeling een goede toegankelijkheid van bussen en halteplaatsen.

Bundeling richtlijnen

Ondanks de geldende wetten zijn er in de praktijk nog aanzienlijke problemen, zo blijkt uit een probleemverkenning door het Ministerie van VWS in 2011. De openbare ruimte is nog niet voor iedereen toegankelijk. Er zijn voor dit probleem meer oorzaken te noemen, maar een daarvan is de veelheid aan richtlijnen. Er is behoefte aan eenduidigheid, samenhang en afstemming van toegankelijkheidsrichtlijnen.
CROW wil met het uitbrengen van de publicatie Richtlijn Toegankelijkheid de bestaande richtlijnen bundelen én verouderde kennis actualiseren.

Verder lezen

CROW-publicatie Richtlijn toegankelijkheid (artikelnummer 337) is onder meer beschikbaar via de webshop van CROW en is online beschikbaar in de Online Kennismodule Verkeersveiligheid en toegankelijkheid.
•    Richtlijn toegankelijkheid:
http://www.crow.nl/publicaties/richtlijn-toegankelijkheid
•    Kennismodule verkeersveiligheid en toegankelijkheid:
http://www.crow.nl/online-kennis-tools/kennismodule-verkeersveiligheid-toegankelijkheid

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024