Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Gehandicapten Platform Weert was er vroeg bij: als allereerste meldde deze organisatie z’n activiteit voor Week van de Toegankelijkheid 2015 aan. De activiteit is nog algemeen gesteld: Tijdens de Week van de Toegankelijkheid nodigen we iedereen uit om eens een kijkje te nemen bij de deelnemende verenigingen en mee te doen aan de aangeboden activiteiten.

Een telefoontje naar Esther van den Bor van het gehandicaptenplatform maakt duidelijk dat het in Weert groot wordt opgezet. Esther: “We zitten nog volop in de voorbereiding. Zodra inhoudelijk meer bekend is, maken we het programma via verschillende kanalen bekend. Ik kan wel alvast verklappen dat we ons niet meer alleen richten op sport en bewegen, zoals in 2014, maar dat we ook bij andere verenigingen een evenement gaan opzetten. Voor ons was het belangrijk om snel te laten weten dát we weer meedoen met de Week van de Toegankelijkheid. We krijgen er namelijk al veel telefoontjes over. Logisch, het was vorig jaar een groot succes, dat moest zeker een vervolg krijgen.”

Kan niet? Kan wel!

Dat het in 2014 wel alleen om sport en bewegen ging, heeft deels te maken met de eigen achtergrond van Esther. Zij is altijd een actieve sportbeoefenaarster geweest. Toen ze rolstoelgebonden werd, kwam ze vele obstakels tegen die haar actieve deelname in sport en andere sociale activiteiten belemmerden. Esther is actief aan de slag gegaan om Kan niet (dat nog te vaak geroepen wordt…), om te zetten in Kan wel! Voor zichzelf, maar ook voor anderen met een beperking.

Als beweegcoach begeleidt ze nu mensen die nog niet weten wat ze willen, kunnen of wat de mogelijkheden zijn, naar de sport en/of beweegactiviteit van hun keuze en helpt ze zo op weg naar een gezondere leefstijl.

Inclusieve samenleving

Esther: “Veel mensen zitten in een vicieuze cirkel waarbij ze niet weten wat ze kunnen en wat de mogelijkheden zijn. Wij willen ze helpen om uit dat isolement te komen en weer actief deel te nemen aan de samenleving. Niet alleen op het vlak van sport, op allerlei gebieden. Als mensen weer vertrouwen in zichzelf hebben, zijn ze bereid er keihard voor te knokken. Maar het moet wel van twee kanten komen, de samenleving moet ook zo zijn ingericht dat meedoen mogelijk is. De inclusieve samenleving. We maken ons daar als platform op verschillende manieren hard voor: we ijveren voor optimale toegankelijkheid van openbare gebouwen, een veilig wegennetwerk en goed openbaar vervoer. Ook toegankelijke accommodaties en clubs horen daarbij.”

Van vier naar acht

Terug naar de sport, waar het in 2014 om draaide tijdens de Week van de Toegankelijkheid. Gehandicapten Platform Weert vestigde de aandacht op sporten en bewegen voor mensen met een beperking. Net als iedereen willen deze mensen kunnen kiezen uit een gevarieerd aanbod, bij voorkeur geïntegreerd bij de bestaande verenigingen. Dat het een grote extra markt is die aangeboord kan worden, maakt het voor de verenigingen en sportscholen interessant. En daar is niks mis mee.

Samen met de verenigingen en sportscholen zijn er tijdens de Week van de Toegankelijkheid 2014 vier sporten gepresenteerd: rolstoeldansen, fitness, handboogschieten en (G-)hockey. Het was een groot succes; er was veel belangstelling. Een van de resultaten is dat in november 2014 een vaste groep van zeven rolstoeldansers is geformeerd. In 2015 worden er nog meer sporten geïntroduceerd of onder de aandacht gebracht. Er zijn namelijk ook sporten die al wel langer bestaan in Weert, maar waar nooit breed bekendheid aan is gegeven – zoals roeien, tafeltennis, (G-)voetbal en boccia. Zoals eerder genoemd, alle sporten worden in Weert bij bestaande reguliere verenigingen en sportscholen aangeboden. Als het prettig of beter is in aparte lessen of teams, maar als het even kan volledig geïntegreerd.

Openstaan voor de wensen en mogelijkheden van de mensen

Het aantal aanpassingen waar verenigingen in moeten investeren, valt over het algemeen reuze mee. Esther: “Het belangrijkste is dat de vereniging of club er voor openstaat en dat álle sporters – valide en mindervalide – welkom zijn en zich welkom voelen. Als je positief kijkt naar de kansen en mogelijkheden, dan krijg je veel mensen met je mee, daar ben ik van overtuigd.”

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024