Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

    • Contrast
    • Tekstgrootte

Dit jaar draait het in de Week van de Toegankelijkheid om digitale toegankelijkheid. Ook online volledig meedoen!

Om je te helpen bij het organiseren van een activiteit die past bij dit thema, biedt de Week van de Toegankelijkheid materiaal aan. Bijvoorbeeld een sneltest om de toegankelijkheid van websites te testen en een powerpoint-presentatie over webtoegankelijkheid.

Natuurlijk mag je ook een activiteit organiseren die niet over digitale toegankelijkheid gaat. Ook daarvoor vind je hier materiaal dat je misschien kunt gebruiken.

Aan de slag met digitale toegankelijkheid

Testen

Een van de activiteiten die je zou kunnen uitvoeren is het testen van de toegankelijkheid van websites bij jou in de buurt. Je kunt daarvoor gebruik maken van het materiaal uit de Toolkit Maak je gemeentewebsite toegankelijk. In deze toolkit vind je onder andere:

Ga voor meer informatie over deze testen naar de Toolkit Maak je gemeentewebsite toegankelijk – Wat heb je nodig?

Demonstratie

Je kunt ook een demonstratie geven over webtoegankelijkheid, bijvoorbeeld bij je gemeente.

Aan de slag met fysieke toegankelijkheid

Organiseer je toch liever een activiteit over fysieke toegankelijkheid, bijvoorbeeld een schouwing of een ervaringsparcour. Dat kan natuurlijk ook. Hiervoor kun je gebruik maken van het materiaal van voorgaande jaren.

Handreiking

Bij het thema vrije tijd past ook heel goed de handreiking ‘Aan tafel! – Werken aan toegankelijke horeca’. De handreiking vertelt wat toegankelijke horeca (bijvoorbeeld cafés, restaurants, clubs en muziekpodia) inhoudt en waarom het zo belangrijk is dat iedereen daar te gast kan zijn. Denk aan een gastvrije bejegening, toegankelijke informatie en ruimtes waar iedereen kan komen. Daarnaast vind je in de handreiking concrete suggesties hoe je als belangenbehartiger kunt zorgen dat de horeca rekening houdt met mensen met een beperking.

Schouwlijst

Met een schouwlijst laat je zien hoe mensen met een beperking of een chronische ziekte de toegankelijkheid ervaren. De informatie die uit de schouwlijst komt, is een goede basis om in gesprek te gaan met ondernemers of de gemeente over verbeteringen.

De Federatie van Gehandicaptenorganisaties Limburg (FGL)/Toegankelijk Limburg heeft 26 checklijsten opgesteld. Deze checklijsten kunnen helpen bij het schouwen van openbare gebouwen en publieksvoorzieningen. Bijvoorbeeld voor: bioscopen, stations, gemeentehuizen, warenhuizen of campings. Het zijn vrij uitgebreide lijsten. Je kunt ze gebruiken als voorbeeld om er in jouw gemeente mee aan de slag te gaan en om aan de hand van de uitkomst het gesprek aan te gaan met ondernemers, de gemeente of instellingen. Wil je meer weten over de checklijsten? Neem contact op met FGL

Schouwlijst horeca & korte checklist Uitgaan

Speciaal voor de Week van de Toegankelijkheid is de schouwlijst Toegankelijke horeca gemaakt. Hieronder staat een verkorte voorbeeldschouwlijst. De complete schouwlijst Toegankelijke horeca kunt u opvragen bij het secretariaat van de Week, info@weekvandetoegankelijkheid.nl

Met de korte checklist Uitgaan kunt u snel een café, restaurant of evenement checken op gastvrijheid en toegankelijkheid. Dit is een eenvoudige eerste check met 8 vragen. De uitkomst van de vragenlijst is een laagdrempelige manier om met de ondernemer te spreken over toegankelijkheid. Dit is geen officiële schouwlijst, deze zijn veel uitgebreider en gedetailleerder.

Vlaggen en banieren

Ook kun je bij ons vlaggen of een banier bestellen voor de Week van de Toegankelijkheid. Toezending is gratis als je jouw activiteit ook aanmeldt op deze website. Na afloop ontvangen we het vlaggen en banieren wel graag retour zenden.

Infoblad VN-verdrag Handicap

In dit infoblad vind je in het kort wat het VN-verdrag Handicap zegt over toegankelijkheid. Met daarin ook de belangrijkste bepalingen over toegankelijkheid. In het VN-verdrag Handicap staat dat de belemmeringen die mensen met beperkingen in de samenleving tegenkomen moeten worden opgeheven, zodat iedereen gelijkwaardig mee kan doen. Wij geven je een praktische, positieve vertaling van de uitgangspunten van het verdrag.

 

Heb je vragen over de producten of heb je hulp nodig bij het organiseren van activiteiten? Neem dan contact op met de info@weekvandetoegankelijkheid.nl