Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

    • Contrast
    • Tekstgrootte

Om het organiseren van activiteiten makkelijker te maken biedt de Week van de Toegankelijkheid verschillende soorten materiaal aan, zoals handreikingen, schouwlijst en een korte checklist. Ook uit de voorgaande edities van de Week. U vindt hier materiaal voor b.v. toegankelijkere horeca, verenigingen, gebouwen en sportclubs.

Ook kunt u bij ons vlaggen of een banier bestellen voor de Week van de Toegankelijkheid, toezending is gratis als u uw activiteit ook aanmeldt, na afloop wel graag retour zenden.

Heeft u vragen over de producten of heeft u hulp nodig bij het organiseren van activiteiten? Neem dan contact op met de info@weekvandetoegankelijkheid.nl

Infoblad VN-verdrag Handicap

In dit infoblad vindt u in het kort wat het VN-verdrag Handicap zegt over toegankelijkheid. Met daarin ook de belangrijkste bepalingen over toegankelijkheid. In het VN-verdrag staat dat de belemmeringen die mensen met beperkingen in de samenleving tegenkomen moeten worden opgeheven, zodat iedereen gelijkwaardig mee kan doen. Wij geven u een praktische, positieve vertaling van de uitgangspunten van het verdrag.

Handreiking

Bij het thema vrije tijd past ook heel goed handreiking ‘Aan tafel! – Werken aan toegankelijke horeca’ geschreven. De handreiking vertelt wat een toegankelijke horeca (b.v. cafés, restaurants, clubs en muziekpodia) inhoudt en waarom het zo belangrijk is dat iedereen daar te gast kan zijn. Denk aan een gastvrije bejegening, toegankelijke informatie en ruimtes waar iedereen kan komen. Daarnaast vindt u in de handreiking concrete suggesties hoe u als belangenbehartiger kunt zorgen dat de horeca rekening houdt met mensen met een beperking.

Schouwlijst

Met een schouwlijst laat u zien hoe mensen met een beperking of een chronische ziekte de toegankelijkheid, bejegening ervaren. Die informatie die uit de schouwlijst komt, is een goede basis om in gesprek te gaan met ondernemers of de gemeente over verbeteringen.

Speciaal voor de Week van de Toegankelijkheid is de schouwlijst Toegankelijke horeca gemaakt. Hieronder staat een verkorte voorbeeldschouwlijst. De complete schouwlijst Toegankelijke horeca kunt u opvragen bij het secretariaat van de Week.

Er zijn ook schouwlijsten voor openbare ruimten (straten, stegen, parken, pleinen), kustgebieden, supermarkten, bungalowparken, culturele instellingen en sportaccommodaties, voor het verenigingsleven. Alle schouwlijsten zijn te bestellen bij info@weekvandetoegankelijkheid.nl

Checklist Uitgaan

Met checklist Toegankelijk uitgaan kunt u snel een café, restaurant of evenement checken op gastvrijheid en toegankelijkheid. Dit is een eenvoudige eerste check met 8 vragen. De uitkomst van de vragenlijst is een laagdrempelige manier om met de ondernemer te spreken over toegankelijkheid.. Dit is geen officiële schouwlijst, deze zijn veel uitgebreider en gedetailleerder. Volledige schouwlijsten zijn hier onder ook te vinden.