Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Mensen met doofblindheid gaan tijdens de Week van de Toegankelijkheid in verschillende gemeenten met ambtenaren of mensen uit het sociale wijkteam aan tafel om meer bekendheid te vragen voor deze beperking. ‘Oog en oor voor talent’ laat de deelnemers – met blinddoek om en koptelefoon op – ervaren hoe je bijvoorbeeld je koffie drinkt en een broodje eet. 

Indicaties

Charlotte van de Molengraft, voorzitter van de Oogvereniging DoofBlinden geeft op 6 oktober met zo’n lunch in haar woonplaats Eindhoven informatie over wat doofblindheid betekent. “Dat is belangrijk omdat indicatiestellers (via de wijkteams) vaak niet weten wat deze beperking inhoudt. Men is al bijvoorbeeld al snel geneigd alleen de visuele kant of alleen de auditieve kant mee te laten tellen voor de indicatie. Maar er valt niets te compenseren zoals blinden het hebben met het gehoor en andersom. En ook is het belangrijk dat het woordje ‘doof’ niet automatisch betekent dat je stom bent. Men zegt nog vaak: doofstom.”

In de praktijk

Waar kunnen instanties en de horeca beter opletten? Charlotte: “Praat gewoon met de persoon met doofblindheid zelf. Niet via de begeleider of tolk. Ja, zelfs ook als er gebaren gemaakt moeten worden, kijk je nog steeds de persoon zelf aan en spreek je richting de persoon zelf.”

Heel bewust

In de horeca is het personeel soms ook heel behulpzaam, maar het is niet zo dat doofblinden niks kunnen. Te veel hulp kan ook betuttelend zijn. “Ongevraagd iets overnemen of verzetten hoeft echt niet. Wij zijn ons heel erg bewust waar wij ons kopje, glas of iets dergelijks zetten. Vraag eerst of iemand hulp wil en zeg alsjeblieft niet dat iets niet goed staat. En verder is het zo, dat geleidehonden altijd overal moeten kunnen komen en niet afleiden, aaien of iets van dien aard”, zegt Charlotte.

Beter meedoen

Met de campagne Oog en Oor voor talent vertellen ervaringsdeskundigen wat ze te bieden hebben en wat er nodig is om beter mee te kunnen doen in de maatschappij. Daarvoor moet de toegankelijkheid wel goed geregeld zijn en moet er waar nodig specialistische ondersteuning beschikbaar zijn. Dat maakt het verschil tussen je talenten in kunnen zetten of thuis zitten en in een sociaal isolement raken.

Behalve in Eindhoven zijn er ook bijeenkomsten van Oog en Oor voor talent in: Assen, Groningen, Den Haag, Deventer, Wierden en Apeldoorn. Meer gemeenten volgen nog. Informatie: http://www.oogenoorvoortalent.nl/

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024