Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Goede communicatie is van groot belang, maar niet voor iedereen altijd vanzelfsprekend. Wat doe je in situaties waarin spraakverstaan lastig is? Voor doven en slechthorenden kan het inzetten van een gebaren- of schrijftolk uitkomst bieden. Je kunt in elke situatie een tolk in zetten. Op het werk, in onderwijssituaties maar ook op de club of vereniging.

Recht op een tolk

Mensen die doof, doofblind of slechthorend zijn, kunnen een tolk inzetten in hun privéleven. Wilt u ervoor zorgen dat een clubavond, spelletjesmiddag, ledenvergadering of andere activiteit van uw vereniging toegankelijk is voor doven en slechthorenden, dan kan het inzetten van een schrijf- of gebarentolk een goede oplossing zijn. Tolknet geeft graag advies over de inzet van tolken. Zorg dat iedereen zich welkom voelt bij uw club!

Wat kost dat?

Een vereniging hoeft in principe niets te betalen of te regelen. Dat kan de tolkgebruiker zelf doen. Iedereen die doof of slechthorend is heeft recht op 30 tolkuren per jaar voor leefsituaties. Deze tolkuren kunnen ook gebruikt worden voor activiteiten binnen een vereniging. De verantwoordelijkheid ligt daarmee bij de tolkgebruiker zelf.
Verenigingen kunnen bij hoge uitzondering tolkuren aanvragen als er meerdere doven en/of slechthorenden actief zijn binnen deze club. De belangenorganisaties voor doven hebben bijvoorbeeld allemaal tolkuren. Dit zijn er wel meer dan 30 uur per jaar. Het zorgkantoor bekijkt dit per situatie.
Een gewone vereniging zonder tolkuren die een tolk wil aanvragen, kan kosteloos gebruik maken van het online bemiddelingsprogramma Tolkmatch. Alleen zo’n vereniging een aanvraag doet via medewerkers van bemiddeling dan moet er eenmalig per aanvraag € 75 euro aan bemiddelingskosten betaald worden.

Wat betekent een tolk bij uw activiteiten?

De inzet van een tolk vraagt vooral om een open houding tegenover de tolk en de tolkgebruiker. De tolk is geen deelnemer, maar vertaler. Een tolk hoeft bijvoorbeeld geen contributie te betalen. De vereniging moet samen met de tolkgebruiker en de tolk kijken wat er nodig is om een goede werkomgeving te creëren voor de tolk. Tolknet heeft een handige folder met tips.

Ervaringsverhalen

Op de website van Tolknet vindt u diverse ervaringsverhalen van mensen die in privésituaties wel eens een tolk inzetten. Zoals Arno, student bouwkunde, die zijn tolk gebruikt ook meeneemt naar de sportschool.

Meer weten?

Tolknet is het  landelijk informatiepunt voor hulp en advies bij het inzetten van gebaren- en schrijftolken. Voor meer informatie en contactgegevens, kunt u terecht op de website: www.tolknet.nl.

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024