Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd

1 september 2022 t/m 30 september 2022 - Hele dag

Provincie

Soort activiteit (online en/of op locatie)

Op locatie

Organisator

Onder Dak

Onze vrijwilligers gaan met schouwlijsten naar alle middelbare scholen en hoger onderwijs (als men akkoord gaat) om te kijken hoe toegankelijk en bruikbaar de gebouwen en buitenruimtes zijn voor mensen met alle soorten beperkingen. Hierbij houden we rekening met het soort onderwijs. Het is de bedoeling om dit samen met Bureau Gelijke Behandeling te ondernemen.

Overhandigen rapport

In de Week van de Toegankelijkheid willen we de rapporten overhandigen aan zowel de onderwijsinstellingen, als aan een vertegenwoordiger van de gemeente.

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024