Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd

6 oktober 2023 - 13:30 - 14:30

Provincie

Soort activiteit (online en/of op locatie)

Online

Organisator

Aanjaagteam van politici met een beperking; Ieder(in)

KOM DIGITAAL LANGS EN STEL JE VRAAG

Politieke participatie door mensen met een beperking in het kader van inclusie

In het kader van de Week van de Toegankelijkheid willen wij extra aandacht geven aan de ontwikkelingen op het gebied van inclusie, en dan vooral aan de toenemende politieke betrokkenheid van mensen met een beperking. Wij zijn het Aanjaagteam van politici met een beperking, Ieder(in) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Ook willen wij wijzen op de ingebruikneming van de website www.onbeperktindepolitiek.nl. Informatie over wat een politieke functie voor consequenties heeft specifiek voor mensen met een beperking, zowel financieel als qua energiebelasting, is hiermee nu op één plek te vinden.

Wij nodigen je graag uit om na korte inleidingen met ons in gesprek te gaan over deze ontwikkelingen tijdens een korte informatieve en informele online-bijeenkomst. Wij horen graag van je hoe je tegen deze ontwikkelingen aankijkt, maar vooral ook aandachtspunten, ervaringen en verbetersuggesties.

Vrijdag 6 oktober 2023, van 13.30 uur – 14.30 uur

Via deze link kun je deelnemen: https://us06web.zoom.us/j/85288071136?pwd=Slk4WThxOEx2VEM4Rk9wS1VIOGNjUT09


PROGRAMMA

* Welkom en opening
Arjan Koerts, voorzitter (lid Aanjaagteam, voormalig lid van Provinciale Staten Utrecht)

* Ontwikkelingen rond inclusie en politiek: wat speelt er?
Gesprekspartner: Marijke Hempenius (Ieder(in))

* Website onbeperktindepolitiek.nl

Deze website kent een digitale ontmoetingsplek (intussen al meer dan 100 deelnemers!) waarin de deelnemers elkaar kunnen stimuleren, adviseren en tips geven. Daarnaast is een lijst met antwoorden op veel gestelde vragen, zoals over de samenloop van de raads­vergoeding met verschillende soorten uitkering, te vinden op de website van het ministerie van BZK.

Gesprekspartner: José Haring (BZK)

* Politieke participatie door mensen met een beperking: hoe kunt u politiek actief worden?
Het Aanjaagteam bestaat uit mensen die met een beperking al in het ambt zitten.

Gesprekspartner: Tjarda Struik (lid Aanjaagteam, beoogd burgemeester Leiderdorp)

AANMELDING

Om een beeld te hebben van het aantal deelnemers, vragen we je voor 1 oktober door te geven als je aanwezig zult zijn. Je kunt ook doorgeven of je ondersteuning nodig hebt.
Mail hiervoor naar: henkbeltman@participatiepartners.nl

Ook voor vragen kun je bij dit e-mailadres terecht.

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024