Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd

31 januari 2021 - 13:00 - 16:00

Locatie

Diverse musea

Provincie

Landelijk

Soort activiteit (online en/of op locatie)

Organisator


Voor mensen met een verstandelijke beperking is een bezoek aan het museum vaak te ingewikkeld. Uit ons focusgroeponderzoek blijkt dat ze wel heel graag naar een museum willen, maar om uiteenlopende redenen niet kunnen. We willen dat veranderen!

Onbekendheid, te veel prikkels en routes, vervoersproblemen en grote hoeveelheden tekst zijn drempels die we graag willen verlagen. We kunnen de kans dat zij een museum gaan bezoeken, groter maken. Door een betere voorbereiding op het bezoek, angstreductie, aangepaste begeleiding en verdieping achteraf. Zo kan ook deze groep kwetsbare mensen meer genieten van kunst en geschiedenis.

Leer Zelf Online en Oefenen.nl bereiken online meer dan anderhalf miljoen kwetsbare mensen. Met een nieuw inclusief platform Hoewerkteenmuseum.nl introduceren we een nieuwe vorm van vrijetijdsbesteding voor een hele grote groep mensen die wel een zetje kan gebruiken. Met mystery guests gaan we begin volgend jaar een select aantal musea testen op hun toegankelijkheid.
www.leerzelfonline.nl/actueel/164/toegankelijk-museumbezoek.html

Meedoen met dit project?

Werk je met mensen met een verstandelijke beperking of bij een museum dat toegankelijker wil worden voor deze groep? Neem dan contact op met projectleider Jacques de Wit via info@leerzelfonline.nl of 0348743272. Het project heeft steunverklaringen ontvangen van tientallen grote en kleine musea in Nederland en een financiële bijdrage is toegekend door het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024