Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd

9 oktober 2020 - 14:00 - 15:00

Provincie

Soort activiteit (online en/of op locatie)

Organisator


Studenten met een extra ondersteuningsvraag kunnen baat hebben bij online onderwijs. Maar voor een deel van deze studenten werpt het juist extra drempels op. Als je thuis niet de juiste faciliteiten hebt bijvoorbeeld. Of als je je eenzaam gaat voelen. Hoe houd je ook deze studenten betrokken? Hoe maak je online onderwijs toegankelijk voor iedereen?

Toegankelijk online onderwijs

In dit webinar ontdek je hoe studentenwelzijn en socialisatie een belangrijke rol spelen in toegankelijk onderwijs. En hoe interactie en binding tussen studenten en met de docent tot stand komen in een online leeromgeving. We gaan in gesprek met experts, docenten en een student en geven jou praktische adviezen om stappen te maken in online inclusief onderwijs.

Na dit webinar

Na dit webinar:

  • Ken je de uitdagingen van studenten met een ondersteuningsbehoefte bij online studeren.
  • Ben je geïnspireerd met tips en voorbeelden om alle studenten te betrekken.
  • Weet je hoe je dit binnen jouw instituut of vak organiseert.

Voor wie

Dit webinar is voor iedereen die online onderwijs inclusiever en toegankelijker wil maken. Denk aan docenten, begeleiders en experts.

Sprekers

Elke van Doorn & Marjolein Büscher-Touwen; senior adviseurs bij het Expertise Centrum voor Inclusief Onderwijs (ECIO).
ECIO adviseert en ondersteunt universiteiten, hogescholen en het mbo. Zodat ook studenten met een extra ondersteuningsvraag met succes hun opleiding kunnen doorlopen. En kunnen doorstromen naar een baan die bij hen past. Onderwijs voor iedereen, zonder belemmeringen.

Lies Korevaar; lector Rehabilitatie aan de Hanzehogeschool.
Lies zet zich in voor studentenwelzijn. In 2019 werd hij verkozen tot Lector van het Jaar 2019. Ook ontving hij een Comeniusbeurs. In het project Move (a)Head, ontwikkelde hij een training voor studenten met cognitieve problemen, zoals planning, ordening, aandacht, concentratie en taakinitiatie. Studenten leren compenserende strategieën om hiermee om te gaan en worden -op maat- geholpen bij het volhouden van hun opleiding.

Soemitro Poerbodipoero; moderator.
Soemitro is hoofd bij de opleiding ergotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Hij houdt zich bezig met inclusie via het Platform Inclusie aan de HvA en het tracé Inclusie van het ComeniusNetwerk. Sinds september is Soemitro ook bestuurslid bij het ComeniusNetwerk.

Hanneke Schroten – Coördinator Platform Onbeperkt Studeren en bachelor student Bètawetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Jouw vragen

Op welke vragen moeten de sprekers antwoord geven? Geeft het van te voren aan ons door. Bekijk ook wat anderen vragen. Tijdens het webinar kun je ook vragen stellen via de chat.

Terugkijken

Na afloop van dit webinar verschijnt er een verslag op de Vraagbaak en een link om het webinar terug te kijken.

Nazit

Wil je informeel napraten met de presentatoren en de deelnemers? Kom dan naar de nazit direct na het webinar van 15.00 tot 15.30 uur.

Dit webinar wordt georganiseerd door SURF, het ComeniusNetwerk, het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) en het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT.

Het webinar is gratis. Aanmelden via deze link.

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024