Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Bij de populaire Zuiderplas in Den Bosch is een verhard pad nodig om mensen met een beperking goed toegang te geven tot de toiletten bij het strandterras Beach Bar. De gemeente heeft daar geen oren naar. Ambtenaren lieten weten dat gehandicapten naar het Engelermeer of de Oosterplas kunnen waar deze voorziening wel is.

VN-verdrag Handicap

Roos Kapteijns van het Gehandicaptenplatform Den Bosch laat aan het gemeentebestuur weten dat de gemeente niet bepaalt waar mensen naar het strand kunnen. ,,Het is niet aan ambtenaren om te bepalen waar mensen met een handicap op het terras willen zitten, maar het is wel de plicht van een gemeente om er voor zorg te dragen dat mensen dit gewoon kunnen", aldus Kapteijns. Zij wijst ook op de verplichtingen uit het VN-verdrag Handicap. Gemeenteraadsleden hebben inmiddels vragen gesteld over deze zaak. Meer hierover in het Brabants Dagblad

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024