Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

De gemeente Amsterdam werkt samen met bewoners en ondernemers aan de toegankelijkheid van de stad. Op hun website laat de gemeente zien welke plannen ze hiervoor hebben gemaakt en wat ze hebben gerealiseerd. Dit alles in begrijpelijke taal. Er is aandacht voor fysieke, sociale en digitale toegankelijkheid. En Amsterdammers met een beperking denken mee over hoe hun stad toegankelijker kan worden.

Samenvatting in eenvoudige taal

  • De gemeente heeft de afgelopen jaren 14 grote kantoren zo veranderd dat iedereen er kan werken. Er zijn twee vergaderzalen met apparatuur voor mensen die moeilijk horen.
  • Er zijn 652 bijzondere huurwoningen gebouwd. Deze woningen kunnen makkelijk worden verbouwd als dat nodig is. Bijvoorbeeld voor mensen met een rollator. De gemeente heeft een plan voor meer rolstoelwoningen.
  • De website van de gemeente is toegankelijk gemaakt. Video’s zijn bijvoorbeeld ondertiteld.
  • In Amsterdam zijn nu 70 sportplekken en speelplekken waar ook kinderen met een beperking kunnen spelen. De gemeente heeft een plan voor meer van deze speelplekken.
  • In de parken zijn speciaal voor de zomer 16 toiletten neergezet waar je ook met een rolstoel in kan.

Dit zijn een paar voorbeelden van hoe de gemeente op de website beschrijft wat ze doet om de stad toegankelijker te maken. De basis is de ‘Voortgangsrapportage Iedereen doet mee 2021’. De gemeente heeft van die rapportage een samenvatting gemaakt in eenvoudige taal. En een video in Nederlandse Gebarentaal. Al deze toegankelijke informatie is te vinden op de overzichtspagina Wat de gemeente aan toegankelijkheid doet.

Goed voorbeeld

De overzichtspagina is een goed voorbeeld van hoe je als gemeente kunt laten zien wat je doet om je gemeente toegankelijk te maken voor iedereen. Hoe zit dit bij jouw gemeente? Alle gemeenten kunnen hier een voorbeeld aan nemen dit, dus kaart dit aan bij jouw gemeente.

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024