Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Club- en verenigingsgebouwen meer toegankelijker maken voor mensen met een beperking is een belangrijke peiler binnen de gemeente Gouda. Om verenigingen te stimuleren om de toegankelijkheid van hun accommodatie te verbeteren, kunnen zij vanuit een impulsregeling een vergoeding krijgen. Inmiddels hebben een scoutingvereniging, wielerclub Exelsior en nog een sportvereniging een bijdrage gekregen om hun accommodatie beter toegankelijk te maken.

Het beschikbare budget was afkomstig uit de reserve Wmo. Volgens wethouder Marion Suijker is het dan niet meer dan logisch dat je dit geld besteed aan zaken die passen binnen de doelstelling van de Wmo. ‘Met dit geld kun je gebouwen multifunctioneel maken. In totaal is er bijna vijftienduizend euro aan subsidie uitgekeerd, dus blijft er nog een behoorlijk budget over,’ meldt Suijker in de Goudse Post.

Lees verder op de website van Goudse Post

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024