Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Het gemeentebestuur van Heerde wil de toegankelijkheid van alle gemeentelijke en andere openbare gebouwen verbeteren. Platform Gehandicapten werkt er volop aan mee.

Vergunningen

Tegelijk wordt bij de aanvraag voor bouwvergunningen aandacht gevraagd voor algemene toegankelijkheid. Dit geldt ook voor projecten waarbij de gemeente als opdrachtgever of subsidieverstrekker fungeert.

Stimulans

De gemeenteraad hoopt dat hier ook een stimulans van uit gaat om kantines en andere horeca bij buurt- en sportvoorzieningen goed toegankelijk te krijgen of te houden.

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024