Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

De Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BHG) organiseerde tijdens de Week van de Toegankelijkheid een werklunch voor plaatselijke politici, ambtenaren en andere belanghebbenden, zoals de vrijwilligers en de pers. Het onderwerp was toegankelijkheid en het VN-verdrag.

Inclusieve Haarlemmermeer
Jenny Laval van Ieder(in) hield een presentatie over de Wet gelijke behandeling en het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Haar collega Thijs Hardick presenteerde goede praktijkvoorbeelden en tips voor belangenbehartigers. De ruim dertig aanwezigen willen graag met het VN-verdrag aan de slag. Jenny Laval: “Ons verhaal is een zetje in de richting naar een meer inclusieve Haarlemmermeer. De gemeente zet de eerste goede stappen.”

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024