Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

De Week van de Toegankelijkheid komt steeds dichterbij. Met dit jaar als thema ‘gewoon welkom’, waarbij sociale toegankelijkheid een grote rol speelt. Reden om eens stil te staan bij sociale toegankelijkheid. Waar moet je dan aan denken en wat kan je beter wel en niet doen?

Mensen die een beperking hebben, krijgen vaak te maken met bepaalde vormen van vooroordelen, stigmatisering en discriminatie. Dit wordt ook wel validisme genoemd. Voor goede sociale toegankelijkheid is het belangrijk om validisme tegen te gaan. Zo kan iedereen zich ‘gewoon welkom’ voelen. Maar wat werkt in het tegengaan van validisme?

Onderzoekers van Movisie hebben meer dan honderd wetenschappelijke publicaties bekeken die te maken hebben met validisme. Op basis van hun onderzoek hebben zij een rapport opgesteld. Ze geven zij vijf tips aan iedereen die validisme tegen wil gaan. Wij zetten ze hier voor je op een rijtje.

Vijf tips om validisme tegen te gaan

1. Luister naar de ervaringen van mensen met een lichamelijke beperking
Vooroordelen over mensen met een beperking verminderen vaak door ontmoetingen tussen mensen met en zonder beperking. Deze ontmoetingen gebeuren idealiter in een natuurlijke context, maar kunnen bijvoorbeeld ook plaatsvinden via sprekers die komen vertellen over hun beperking. Ieder(in) creëert deze ontmoetingen bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen.

2. Ontmoetingen via de media
Ook via de media kunnen mensen zonder beperking vertrouwd raken met mensen met een beperking. Denk bijvoorbeeld aan een serie waarin een personage met een beperking speelt. Belangrijk is wel dat niet de beperking bij dit personage centraal staat, maar juist de andere eigenschappen die het personage een bepaald karakter geven.

3. Géén simulaties zoals met een blinddoek op door het gebouw
Het komt wel eens voor dat mensen zonder beperking via bepaalde simulaties de ervaring van mensen met een beperking nabootsen. Dit is echter geen goed idee. Waarom niet? De simulaties worden vaak als erg heftig ervaren, wat de afstand tussen mensen met en zonder beperking enkel vergroot. Daarnaast ligt de nadruk ook heel erg op wat iemand niet heeft, in plaats van wat iemand wel kan.

4. Denkbeeldig contact onder kinderen en verhaaltjes vertellen
Contact tussen kinderen met en zonder beperking vermindert vooroordelen over kinderen met een beperking. Mocht dit contact weinig voorkomen, is het ook een optie om denkbeeldig contact te stimuleren. Ook werkt het om kinderen verhalen voor te lezen waarin kinderen met en zonder beperking vriendjes zijn. Dit geeft het goede voorbeeld.

5. Stel duidelijke sociale normen
Duidelijke sociale normen zorgen ervoor dat validisme minder voor kan komen. Als validisme als iets erg wordt beschouwd in een omgeving, zal het ook minder voorkomen.

Deze tips kunnen je helpen validisme tegen te gaan en tegelijk sociale toegankelijkheid te bevorderen.

Meer weten?

Lees hier het volledige artikel op de website van Movisie.

Download hier het volledige rapport over het tegengaan van validisme.

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024