Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

“Met de geboorte van mijn zoon met Downsyndroom in 1999, trad ik plotseling binnen in de wondere wereld van mensen met beperkingen. Geïnspireerd door de ontdekkingen die volgden, zet ik mij regelmatig in voor organisaties die zich sterk maken voor kinderen met chronische ziekten of andere beperkingen. Nergens anders heb ik zo veel wilskracht en enthousiasme ontmoet om ‘gewoon meedoen’ voor iedereen mogelijk te kunnen maken.

Vrijetijdsbesteding in verenigingsverband is voor de meeste mensen volstrekt vanzelfsprekend. Voor mensen met een fysieke of verstandelijke beperking, of een chronische ziekte is hieraan meedoen – helaas – vaak niet vanzelfsprekend.
Heeft 'erbij kunnen zijn' vaak al enorm veel voeten in de aarde, écht meedoen aan het verenigingsleven – achter de bar staan, de nieuwsbrief maken, of deelnemen aan een ledenvergadering – vraagt nog veel meer extra creativiteit en inzet van alle betrokkenen in een sport-, theater-, buurt- of muziekvereniging. 

Gelukkig hoeven verenigingen het wiel niet alleen uit te vinden. Onze 250 leden – lokale gehandicaptenorganisaties en specifieke patiënten- en cliëntenverenigingen – kunnen vrije tijdsverenigingen goed adviseren over wat kan helpen om echt toegankelijk te zijn voor mensen met beperkingen. Die 15% aan potentiële leden laat je toch niet lopen?
Via de Week van de Toegankelijkheid staat Ieder(in) lidorganisaties, maar ook andere partijen, graag terzijde in het streven naar een samenleving én een vrije tijdsbesteding voor iedereen, ongeacht beperking.”

Illya Soffer
Directeur Ieder(in)

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024