Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

In Venray zijn de voorbereidingen voor de Week van de Toegankelijkheid in volle gang. Op 5 oktober organiseert het GehandicaptenPlatform Venray een informatiebijeenkomst voor verenigingen.

Dit voorjaar was GehandicaptenPlatform Venray aanwezig bij een netwerkbijeenkomst van de Week van de Toegankelijkheid in Helden. Daarna werd de werkgroep ´Kom bij de club´ opgericht, die nu zelf een avond organiseert in het gemeentehuis van Venray. ´Op 5 oktober krijgen verenigingen informatie over mogelijkheden voor ondersteuning van verenigingen die hun ledenaantal willen uitbreiden door zich (verder) open te stellen voor ouderen en mensen met een beperking´, zegt voorzitter Jac Haegens. ‘Ook kunnen ze onderling ervaringen uitwisselen.’

Certificaat

Daarnaast is er in de Week van de Toegankelijkheid aandacht voor winkels. In mei heeft het platform winkels in Venray geschouwd en op 9 oktober krijgen de winkels die toegankelijk zijn voor mensen met een beperking een certificaat van het GehandicaptenPlatform Venray.

Voor vragen of deelname aan de bijeenkomst kunt u een mail sturen naar info@gehandicaptenplatformvenray.nl

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024