Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

De Week van de Toegankelijkheid organiseerde in 2014 drie inspirerende netwerkbijeenkomsten. Verenigingen, gemeenten en gehandicaptenorganisaties kijken samen hoe ze kunnen werken aan een toegankelijk verenigingsleven.

Verenigingen, mensen met een beperking, beleidsmakers,  belangenbehartigers en andere geïnteresseerden zijn welkom op de netwerkbijeenkomsten:

  • 28 augustus 2014 – Zwolle
  • 7 oktober 2014 – Den Haag
  • 8 oktober 2014 – Bussum

Programma

De bijeenkomsten verschillen per gemeente, maar de opbouw is elke avond dezelfde:
Voor de pauze vertellen gemeenten hoe zij de toegankelijkheid van verenigingen stimuleren. Verenigingen laten zien wat zij gedaan hebben opdat iedereen mee kan doen. Ondersteuners vertellen hoe zij verenigingen kunnen helpen bij het werken aan toegankelijkheid. Gehandicaptenorganisaties laten het belang zien van toegankelijkheid en geven advies vanuit hun ervaringsdeskundigheid.
Na de pauze gaan de deelnemers aan de slag. Ze krijgen opdracht om op basis van de informatie uit het eerste deel, zelf een plan te  maken om de toegankelijkheid van vereniging X te vergroten. Vereniging X zoekt immers nieuwe leden, meer vrijwilligers en meer bezoekers. Hoe pakken ze dat aan? Samen kijken we welke kansen de verschillenden adviezen bieden.

Aanmelden

Aanmelden kan via het digitale aanmeldformulier. Mensen die zich niet digitaal kunnen aanmelden, kunnen bellen naar T 030 720 00 00.

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024