Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Hoe toegankelijk zijn podia en festivals voor mensen met een beperking? Kunnen mensen online informatie vinden over de toegankelijkheid van het gebouw of terrein? Kan een slechtziende via de website zelf een kaartje kopen? Kan iemand in een rolstoel de zaal in en het podium zien? Wat is de wet- en regelgeving op dit gebied? Op 13 september vroegen wij tijdens het congres van de Nederlandse Vereniging voor Poppodia en Festivals aandacht voor toegankelijk uitgaan.

Tijdens een interactief panelgesprek onder leiding van Hans Onno van den Berg bespraken panelleden: Kim Kempeneers (ervaringsdeskundige & vrijwilliger Gebouw-T), Nicolette van der Drift (ervaringsdeskundig en bezoekster Tivoli), Lieke Timmermans (TivoliVredenburg), Danique ten Pas (Week van de Toegankelijkheid) en Marleen Hartjes (Van Abbemuseum) het belang van toegankelijkheid bij poppodia.

Dilemma's van podia

Geïnspireerd door het ‘special guests’ programma van het Van Abbemuseum kwam er een levendig gesprek tot stand waarin het belang van toegankelijkheid en de dilemma’s van podia en uitgaansgelegenheden naar boven. Aan de hand van een viertal punten (informatievoorziening, toegankelijke kaartverkoop, bereikbaarheid en toegankelijkheid gebouw, service & support) daagde het panel de aanwezigen uit om na te denken over de toegankelijkheid van hun poppodium.

De Nederlandse Vereniging van Poppodia en Festivals zegde toe om toegankelijkheid onder de aandacht te gaan brengen bij hun leden. Hierover gaan zij in overleg met de projectorganisatie de Week van de Toegankelijkheid en Ieder(in).

Vooraf aan het congres hebben wij u gevraagd om ervaringen en kennis te delen over toegankelijkheid. Hierop hebben wij verschillende reacties gehad, dank daarvoor. 

Al de kennis en ervaring hebben wij gebundeld en verwerkt tot een 7-punten lijst.

 

 

 

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024