Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Mensen met een chronische ziekte of beperkingen zijn financieel kwetsbaar. Vaak is hun inkomen lager en moeten ze extra kosten maken om te participeren in de samenleving. Financiën vormen soms een drempel die het verenigingsleven minder toegankelijk maakt.

Wat kunnen verenigingen doen om het verenigingsleven toegankelijker te maken?

Kennismaken met korting

Toegankelijkheid is ook de kans krijgen om uit te proberen of een vereniging leuk is en of de activiteit wel passend is. Het kan helpen als mensen niet meteen voor een jaar lid hoeven te worden, maar dat ze eerst – tegen gereduceerd tarief of voor een bepaalde periode per keer betalen – kunnen kijken of ze wel mee kunnen en willen doen.

Lidmaatschap met korting

Er zijn ook verenigingen die duidelijk aangeven dat er bij financiële problemen een beroep kan worden gedaan voor een mogelijke bijdrage van de vereniging in de contributie. Ook is er soms een betalingsregeling.

Materialenfonds

Sommige verenigingen hebben een eigen fonds voor bijvoorbeeld muziekinstrumenten, sportkleding en dergelijke. Zo heeft bijvoorbeeld Muziekvereniging Concordia in Zevenhuizen een eigen instrumenten-, uniformen- en materialenfonds.

Vervoer samen regelen

Voor mensen met een beperking kan alleen reizen lastig zijn, zeker als er wedstrijden of demonstraties zijn in het land. Ook kan het onoverkomelijke kosten met zich brengen. Vaak wordt dat binnen de vereniging opgelost. Zo vertelt schoonrijdster Marjolein Porsius: 'Ik kan altijd wel met iemand mee heen- en terugrijden. Het lijkt zo gewoon, maar als ze me niet thuis zouden komen ophalen, dan zou ik niet mee kunnen doen. De tijd die ze voor me nemen en het altijd omrijden, dat is toch iets extra’s.'

Inhuren ondersteuning

In principe regelen mensen met een beperking hun eigen ADL-hulp of gebarentolk. Deze wordt voor een aantal uren uit de zorgverzekering betaald. Maar als er meer extra hulp nodig is, kan de vereniging ook een hulp of tolk inhuren om deelname makkelijker te maken. (ADL staat voor Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen)

Wat kunnen gemeenten doen om het verenigingsleven toegankelijker te maken?

Wmo

Mensen kunnen via de Wmo een maatwerkvoorziening krijgen ter compensatie van de beperkingen in zelfredzaamheid of participatie. Of ter compensatie van de problemen bij het zich handhaven in de samenleving. In het keukentafelgesprek kan aan de orde komen of, en zo ja welke rol de gemeente heeft om het deelnemen aan het verenigingsleven mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door een deel van de kosten te betalen, een bepaalde rolstoel beschikbaar te stellen of vervoer van en naar de verenigingsactiviteiten mogelijk te maken.

Bijzondere bijstand

Er zijn ook gemeentelijke subsidies mogelijk om mensen met een beperking mee te laten doen met verenigingen. Zo heeft de gemeente Lelystad een regeling bijzondere bijstand voor kosten van lidmaatschap van sportverenigingen en van culturele of recreatieve activiteiten voor kinderen t/m 17 jaar. Ook de kleding die nodig is voor het sporten kan hiervan worden betaald.

Fondsen

Sommige gemeenten hebben een fonds waarmee ze mensen helpen voor wie lidmaatschapsgeld te hoog is. Zo stelt de gemeente Wassenaar middelen beschikbaar via een aparte Stichting Leergeld om het verenigingsleven toegankelijk te maken voor mensen die met beperkte financiële mogelijkheden. Het Jeugdcultuurfonds Eindhoven heeft een instrumentenfonds in het leven geroepen waardoor de huur van een muziekinstrument niet nodig is.

Informatie

De informatie over het wegnemen van financiële ontoegankelijkheid is vaak lastig te vinden. Gemeenten zouden dit goed vindbaar op hun website kunnen zetten; ze zouden hun sport- en beweegcoaches hierover moeten informeren en de informatie zou ook bekend moeten zijn bij de sociale wijkteams, het Wmo-loket en de mensen die het keukentafelgesprek voeren.

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024