Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

muziektolk

Bij een festival hoort natuurlijk muziek. Op het online openingsfestival van de Week van de Toegankelijkheid lieten we liedjes niet alleen horen, maar ook zien. Deze liedjes zijn op verschillende manieren vertaald door een horende en een dove muziektolk. Wij ontvingen hier veel positieve reacties op. We delen de ‘gemuziektolkte’ liedjes graag nogmaals met jullie.

Do-Dilly-Do (A Friend Like You) – Walter Martin

Het liedje is door muziektolk Mirjam Stolk vertaald naar Nederlandse Gebarentaal. Zij draagt een zwart shirt, een bril en staat voor een lichtgrijze muur. Zij beweegt en gebaart ritmisch met de muziek mee.

Quarantine life – Music: Matthew West

Dit liedje is door de dove muziektolk Theo Stoop vertaald naar International Sign / Internationale Gebaren. Theo draagt een zwart shirt en staat voor een lichtgrijze muur. Let vooral op zijn beeldende gezichtsmimiek.

Brussel Moeten Heten – Acda en De Munnik

Het liedje is door muziektolk Mirjam Stolk vertaald naar Nederlands met ondersteunende gebaren. Zij draagt een zwart shirt, een bril en staat voor een lichtgrijze muur. Zij beweegt en gebaart ritmisch met de muziek mee.

Spasticus Autisticus – Ian Dury & The Blockheads

Het liedje is door muziektolk Mirjam Stolk vertaald naar Engels mondbeeld ondersteund met Nederlandse Gebaren. Zij draagt een zwart shirt, een bril en staat voor een lichtgrijze muur en zij beweegt en gebaart met de muziek mee.

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024