Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Een boeiende, drukbezochte bijeenkomst waarin veel informatie gedeeld werd, met volop ruimte voor vragen en discussie. Veel aandacht ging uit naar het toegankelijk maken van het verenigingsleven binnen sportverenigingen en speeltuinorganisaties.

Verenigingen, ervaringsdeskundigen, beleidsmakers en belangenbehartigers werden uitgenodigd voor de netwerkbijeenkomst in Zwolle op donderdag 28 augustus van 19:00 uur tot 22:00 uur in De Havezate (Driezorg).

Het doel van de bijeenkomst was informatie verstrekken over toegankelijkheid, uitwisselen van persoonlijke ervaringen van mensen met een beperking, verenigingen. Daarnaast het delen van inspirerende voorbeelden en concrete tips om zelf aan de slag te gaan en uiteraard sparringpartners en potentiële samenwerkingspartners ontmoeten.

Met circa 50 deelnemers was de avond drukbezocht. Verheugend was dat zowel gemeenten, verenigingen, leden van verenigingen, zorgaanbieders, provinciale sportconsulenten en lokale belangenbehartigers deelnamen.

Onder de enthousiaste leiding van voorzitter Aart Bogerd werden presentaties gegeven door Jaap van Breugem (Zwolse Gehandicaptenraad), Willem Miltenburg (lid roeivereniging en blind), Nelleke Vedelaar (Wethouder Zwolle), Sportservice Zwolle, Marc Haverkort van Speeltuinvereniging Assendorp en Ilse van der Put van de Speeltuinbende (NSGK).

Zowel tijdens als na de presentaties werd volop gediscussieerd en werden vragen gesteld. Hieronder een aantal aandachtspunten om volwaardige deelnemen aan het verenigingsleven te bevorderen:

  • Het begint altijd bij jezelf (jij wilt deelnemen), zorg daarom dat je eigen houding adequaat is. Maak duidelijk wat je wel en niet kan, wat je ‘gebruiksaanwijzing’ is.
  • Zet enthousiast in op deelname, maar overvraag niet, anders krijg je mensen en organisaties niet mee.
  • Laat toe dat mensen je ook willen en mogen helpen, het gaat om de wisselwerking.
  • Gemeenten en bedrijfsleven, en (organisaties van) burgers hebben een belangrijke taak om door faciliteren, de deelname voor iedereen ook werkelijk waar te maken. Zeker in het licht van de decentralisaties van Jeugdhulp, Wmo, AWBZ en de Participatiewet.
  • Voor zowel bedrijfsleven en verenigingen is het van belang te realiseren dat door daadwerkelijk toegankelijk zijn, je doelgroep met 15% vergroot wordt.
  • Verenigingsbesturen moeten er wel voor willen gaan en hun bereidheid om toegankelijk te zijn zichtbaar maken.
  • Naast de reguliere verenigingsactiviteiten kun je je vereniging ook toegankelijker maken voor bestuursfuncties, barcommissies, communicatie enz.
  • Een punt van overweging is of en hoe je activiteiten voor iedereen toegankelijk kan maken (activiteiten waar beperkt en onbeperkt samen aan kunnen deelnemen) en wanneer je activiteiten ontwikkelt die specifiek voor mensen met een beperking zijn.

Het was al met al een boeiende bijeenkomst waarin veel informatie gegeven werd en waarin na de pauze de discussie en de vragen goed op gang kwamen. Veel aanwezigen kwamen uit Zwolle en directe omgeving. Tijdens de bijeenkomst werden nieuwe netwerkcontacten gelegd en afspraken gemaakt om samen te werken.

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024