Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

De Week van de Toegankelijkheid zoekt naar gemeenten en belangenorganisaties die gekeken hebben hoe toegankelijkheid als voorwaarde voor subsidie- of vergunningverlening in de gemeentelijke regelgeving opgenomen kan worden.

 

•    Wil je subsidie krijgen van de gemeente, dan moet je vereniging toegankelijk zijn. 
•    Wil je een vergunning voor een evenement, dan zal iedereen aan dat evenement moeten kunnen meedoen.

Wij zoeken voorbeelden van gemeenten en belangenorganisaties die dit geregeld hebben of geprobeerd hebben te regelen. Ook pogingen waarbij het uiteindelijk niet gelukt is, zijn welkom. 

Kent u zo'n gemeente of heeft u hier als belangenbehartiger ervaring mee? Laat het ons weten. Stuur een mail naar info@weekvandetoegankelijkheid.nl

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024