Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Met de schouwlijst Toegankelijke verenigingen laat u zien hoe mensen met een beperking of een chronische ziekte de toegankelijkheid, bejegening en informatie van een vereniging ervaren. Een schouw is een goede gelegenheid om in gesprek te gaan over de ervaarde toegankelijkheid met verenigingsleden en bestuursleden, met andere verenigingen of met de gemeente. Zo’n gesprek helpt om de vereniging beter af te stemmen op mensen met beperkingen.

Schouwlijsten

Een schouwlijst is eenvoudig in te vullen. Op de vragen hoeft alleen met JA of NEE geantwoord te worden. Met de schouwlijst laten mensen met beperkingen zien hoe zij de toegankelijkheid, gastvrijheid en bruikbaarheid van een gebouw of organisatie ervaren. Niet alleen over de fysieke toegankelijkheid, maar ook over de informatie en bejegening voor mensen met een beperking.

Ervaarde toegankelijkheid

Iedereen die aan verenigingsactiviteiten deelneemt, ervaart de gastvrijheid van die vereniging op zijn eigen wijze. Door die persoonlijke ervaring heeft hij specifieke kennis over de toegankelijkheid van die vereniging. Wordt er op een plezierige manier met hem omgegaan? Kan hij er goed komen? Kan hij gebruik maken van de faciliteiten? Ervaart hij de ruimte als prettig en veilig? Kan hij de informatie begrijpen en gebruiken? In de schouwlijsten gaat het om deze specifieke ervaringskennis.

In gesprek

Een schouw is een goede gelegenheid om in gesprek te gaan over de ervaarde toegankelijkheid met verenigingsleden en bestuursleden, met andere verenigingen of met de gemeente. Zo’n gesprek helpt om de vereniging beter af te stemmen op mensen met beperkingen.

Schouwlijsten opvragen

Naast de schouwlijst Verenigingen, zijn er bijvoorbeeld ook schouwlijsten voor supermarkten, sportaccomodaties en voor straten en pleinen. Mensen die met toegankelijkheid aan de slag willen gaan kunnen schouwlijsten van de Week van Toegankelijkheid opvragen.  bij info@weekvandetoegankelijkheid.nl
of T 030 720 00 00.

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024