Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

5 mensen met verschillende beperkingen

Veel mensen weten niet goed hoe ze moeten omgaan met mensen met een beperking. Daarom maakte de werkgroep Toegankelijk Groningen in 2021 een waaier met tips hoe je op een prettige manier contact legt met mensen met verschillende beperkingen.

Versie voor iedereen

Omdat de waaier ‘Welkom bij….’ in Groningen enorm in de smaak viel, hebben we samen met de werkgroep Toegankelijk Groningen een online versie gemaakt voor de Week van de Toegankelijkheid. Iedereen kan deze versie downloaden of online verspreiden en gebruiken bij een activiteit over sociale toegankelijkheid.

Koudwatervrees wegnemen

Doel van de waaier is de handelingsverlegenheid bij mensen weg te nemen. Malieke de Jonge van de werkgroep Toegankelijk Groningen: “Als mensen iemand met een handicap zien, weten ze vaak niet wat ze moeten doen. Ze schrikken, gaan de persoon uit de weg of fluisteren met elkaar. Dat voelt niet lekker. Met dit boekje willen we koudwatervrees wegnemen bij inwoners van Groningen. Want het valt best mee, een handicap hoort er gewoon bij.”

Praktische tips van mensen met een beperking zelf

De waaier bevat veel omgangtips van mensen met een beperking zelf. Er komen zes verschillende beperkingen aanbod: doof/ slechthorend, blind/slechtziend, een psychische- en/of fysieke handicap, een verstandelijke beperking, geheugenverlies.

Bekijk of  download hier de Waaier Welkom bij – pdf 178KB

Heb je vragen over de waaier? Mail naar info@weekvandetoegankelijkheid.nl

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024