Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Nu nog een test maar in de Week van de Toegankelijkheid voor iedereen beschikbaar: de app Sportdrempelvrij. Hiermee kunnen mensen met een beperking de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid beoordelen van bijvoorbeeld een sporthal, zwembad of voetbalveld.

Sportdrempelvrij wil de drempel om te sporten voor mensen met een beperking verlagen. Met de app kunnen mensen met een beperking sportaccommodaties vinden en op hun toegankelijkheid beoordelen. Dit kan vanuit de rol van sporter, toeschouwer of vrijwilliger. Omdat het gaat om ervaringen, kunnen mensen dezelfde sportaccommodatie verschillend waarderen. Daar wordt in de weergave van de resultaten rekening mee gehouden.

Testers gezocht

De app Sportdrempelvrij is nu nog in de testfase. Wilt u meewerken om de toegankelijkheid van sportaccommodaties in uw buurt te beoordelen en zichtbaar te maken? Neem dan deel aan het testpanel [link]. Met de testapp bezoekt en beoordeelt u sportaccommodaties in uw eigen buurt. Vanaf de Week van de Toegankelijkheid (5 t/m 10 oktober) is de app gratis te downloaden en landelijk te gebruiken. De resultaten zijn dan ook te zien op de website www.sportdrempelvrij.nl.

Sportdrempelvrij wordt ontwikkeld door het Mulier Instituut, in samenwerking met Foqus Consultancy. Het project ontvangt steun van het Revalidatiefonds en het ministerie van VWS en krijgt advies van diverse partners. 

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024