Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

‘Toegankelijke verenigingen’ is het thema van de 15de Week van de Toegankelijkheid. De Week van de Toegankelijkheid vindt in 2014 plaats van 6 t/m 11 oktober. Het onderwerp toegankelijke verenigingen is belangrijk voor alle mensen met beperkingen. Natuurlijk is iedereen overal welkom, maar soms is er net iets meer nodig voordat mensen ook werkelijk binnen…

Lees meer

Wij zijn op zoek naar gemeenten en lokale belangenorganisaties die gekeken hebben of en zo ja hoe toegankelijkheid als voorwaarde voor subsidie- of vergunningverlening opgenomen kan worden in gemeentelijke regelgeving.

Lees meer

In 2000 werd de eerste Week van de Toegankelijkheid georganiseerd. We zijn nu 15 jaar en 15 thema’s verder.

Lees meer

Tijdens de actie ’Museumcheck’ gaven mensen met beperkingen gemiddeld het rapportcijfer 8,1 voor de toegankelijkheid van de 27 beoordeelde Nederlandse musea. De beoordelingen van de vrijwilligers staan op de site ’Het Land van ANWB’.

Lees meer

Mede dankzij het SOLGU is in Utrecht per 1 januari 2014 in de nieuwe Algemene Subsidie Voorwaarden vastgelegd, dat alle activiteiten die door de gemeente Utrecht gesubsidieerd worden, toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. Wanneer dit niet het geval is, moet de organisatie een plan van aanpak presenteren hoe zij dit gaan regelen,…

Lees meer

Op 3 april presenteerde de Zwolse Gehandicaptenraad haar project ’Uitgankelijkheid’ aan gemeenten uit de regio tijdens het Congres Veiligheid en Zelfredzaamheid.

Lees meer

Week van de Toegankelijkheid – 3 t/m 8 oktober 2022