Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Zelfredzaamheid en zelfstandige mobiliteit zijn belangrijke voorwaarden om aan het maatschappelijk verkeer te kunnen deelnemen. Daarvoor is het nodig dat het OV en de openbare buitenruimte toegankelijk zijn voor mensen met én zonder beperkingen. Wegbeheerders, ontwerpers en beleidsmedewerkers hebben behoefte aan eenduidige richtlijnen om die toegankelijkheid te realiseren. CROW heeft om die reden de nieuwe…

Lees meer

De handreiking Welkom bij de club! vertelt wat een toegankelijk verenigingsleven inhoudt en waarom dat zo belangrijk is. Denk aan een gastvrije bejegening, toegankelijke informatie en activiteiten waaraan iedereen kan meedoen. Daarnaast vindt u in de handreiking concrete suggesties hoe u als belangenbehartiger kunt zorgen dat verenigingen rekening houden met mensen met een beperking.

Lees meer

Gastvrij maar ontoegankelijk. Zo beschrijft Nic Arets de Venlose horecagelegenheden. Aanpassingen om het gehandicapten makkelijker te maken komen er slechts mondjesmaat.

Lees meer

Op woensdag 2 juli organiseert Ieder(in) samen met de Oogvereniging en de NVVS de aftrap van de 15de Week van de Toegankelijkheid.

Lees meer

Wat kan een vereniging doen om toegankelijker te worden voor mensen met een beperking, hoe kan een gemeente deelname aan het verenigingsleven bevorderen: deze en andere vragen komen aan de orde tijdens de drie netwerkbijeenkomsten die de Week van de Toegankelijkheid organiseert.

Lees meer

De Week van de Toegankelijkheid zoekt naar gemeenten en belangenorganisaties die gekeken hebben hoe toegankelijkheid als voorwaarde voor subsidie- of vergunningverlening in de gemeentelijke regelgeving opgenomen kan worden.

Lees meer

Week van de Toegankelijkheid – 2 t/m 7 oktober 2023