Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

We hebben deze editie van de nieuwsbrief Week van de Toegankelijkheid het nulnummer genoemd. Waarom?

Het is een testnummer. Het is u misschien opgevallen, deze nieuwsbrief sluit qua vormgeving aan bij de website die we vorig jaar lanceerden. Zowel website als nieuwsbrief konden we ontwikkelen dankzij een subsidie van het Revalidatiefonds. We horen van u als lezer graag uw suggesties en commentaar. Wat vindt u ervan, ziet u verbeteringen en goede aanvullingen? Nemen de foto’s voldoende – of misschien teveel – ruimte in, zijn de teksten voor iedereen goed leesbaar? Wat voor soort informatie wilt u graag lezen? Wilt u eens een blog voor ons schrijven? U kunt ons hierover mailen: info@weekvandetoegankelijkheid.nl .

Power

Ook om een andere reden noemen we dit ons nulnummer. Hoewel we de subsidie nog niet rond is, wilden we u toch alvast informeren over ons thema. U kunt dan immers alvast met de voorbereidingen in uw eigen gemeente / regio starten. De grootste kracht van de Week van de Toegankelijkheid zit ‘m immers in de lokale initiatieven!

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024