Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Het Nijntje museum is nu ook te ontdekken in gebarentaal. Eens per maand is er een rondleiding, speciaal voor dove en slechthorende peuters en kleuters en hun ouders of begeleiders. De rondleiding wordt gegeven door een dove gids en ondersteund door een stemtolk. Kinderen maken spelenderwijs kennis met de wereld van Nijntje en haar vriendjes, terwijl ouders/begeleiders de kunstenaar Dick Bruna ontdekken.

Musea in Gebaren is een initiatief van Foam en WatTelt!. Het project maakt kunst en cultuur toegankelijk én draagt bij aan meer werkgelegenheid voor doven en slechthorenden.
Deelnemende musea zijn getraind in kennis over en inzicht in deze doelgroep. Zestien musea doen nu mee. Met de toevoeging van het nijntje museum wordt ook de jongste groep dove museumbezoekers bediend.

De eerstvolgende rondleidingen zijn gepland op 21 juni, 19 juli en 16 augustus, altijd van 15.15-16.15 uur . 

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024