Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

De Belgische omroep VRT gaat aandacht besteden aan toegankelijkheid voor personen met een handicap. Aanleiding is de komst van een voorleesknop die de Radio 2-website toegankelijker maakt voor mensen met leesmoeilijkheden. 

Vanaf maandag 29 september maakt een voorleesknop de Radio 2-website toegankelijker voor mensen met leesmoeilijkheden. Met een simpele druk op die knop leest een stem de tekst op de webpagina voor. Naar aanleiding van die lancering besteedt een aantal VRT-netten tijdens de Week van de Toegankelijk aandacht  toegankelijkheid voor personen met een handicap.

Met de voorleesknop wil Radio 2 haar website toegankelijker maken voor bezoekers die moeite hebben met het lezen van lange teksten op een scherm, zoals het geval kan zijn voor personen met dyslexie of specifieke verstandelijke beperkingen. Na een testperiode en een grondige evaluatie van de knop, kan het systeem ook worden uitgebreid naar andere VRT-sites.

Toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers

Naar aanleiding van de lancering van de voorleesknop besteedt Radio 2 op maandag 29 september nog meer aandacht aan toegankelijkheid voor personen met een handicap. Zo gaat Anja Daems ('De Madammen', elke weekdag van 10.00 tot 12.00 uur) zich op maandag een dag lang voortbewegen in een rolstoel en ondertussen haar gewone dagtaken proberen af te werken. Een hele week lang roept Radio 2 zijn luisteraars op om toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers in Vlaanderen in kaart te brengen.

Ook het Eén-programma 'Volt' (woensdag 1 oktober, 20.40 uur) focust op de toegankelijkheid van winkels, cafés en restaurants. Hoe moeilijk is het om daar met een rolstoel te komen en welke inspanningen mogen we verwachten van uitbaters? 'Volt' test en debatteert.

Het Radio 1-programma 'Hautekiet' (elke weekdag van 9.00 tot 10.00 uur) gaat dan weer samen met de luisteraars op zoek naar plekken waar de toegang voor mensen met een beperking nog altijd niet evident is. Een luisteraar signaleerde al hoe moeilijk het is voor mensen met een visuele beperking om verrichtingen te doen bij aan bankautomaat. Hoe kan het beter? Wat zijn de grootste pijnpunten? Jan Hautekiet zoekt het uit.

Radio voor doven

MNM maakt op maandag 29 september radio voor doven. Karolien Debecker nodigt in 'Generation M' (maandag tot en met woensdag, 22.00 – 24.00 uur) enkele dove mensen uit en maakt maximaal gebruik van de webcam om iedereen bij het programma te betrekken. Op dinsdag 30 september ontdekt acteur Bert Verbeke Gent vanuit een rolstoel. Hij brengt, samen met een rolstoelgebruiker, verslag uit in het programma van Karolien. Op woensdag 1 oktober, ten slotte, gaat het in het programma over hoe personen met een handicap met seksualiteit omgaan.

Op dinsdag 30 september is er een overleg gepland tussen de VRT en verschillende verenigingen die zich inzetten voor de belangen van personen met een handicap. De openbare omroep zal er onder andere zijn engagement uitspreken om al zijn evenementen (opnames met live publiek, tentoonstellingen, optredens…) zo toegankelijk mogelijk te maken voor personen met een handicap.

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024