Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

“Samen met Barry van de afdeling Openbare Werken, stond ik met tegels te sjouwen,” vertelt Ruud van der Mee van het gehandicaptenplatform SGH in Houten. “Wil je bij een gemeente iets bereiken, dan moet je erbij blijven. Niet alleen controleren, maar ook zelf de handen uit de mouwen steken.”

In de jaren ’90 werd in de gemeente Houten de ‘Obstakelvrije Route’ aangelegd. In pad in de vorm van een 8, waardoor je zonder belemmeringen in bijna alle wijken kunt komen. Maar de tijd gaat verder en de route moest geoptimaliseerd. Er is glasvezel gekomen, herbestrating, nieuwe winkels, andere afspraken over het ophalen van vuil. Enith de Putter van de SGH nam contact op met de gemeente. Twee jaar van overleg volgden. De gemeente was van goede wil, maar er veranderde niets.

“Toen zijn we foto’s gaan maken,” vertelt Ruud van der Mee. Hij was de nieuwe voorzitter van de werkgroep Bruikbaarheid en Toegankelijkheid (B&T) van de Stichting Gehandicaptenbelangen Houten (SGH). “Alle knelpunten brachten we in kaart. We stuurden een mailtje naar de betreffende ambtenaren. En naar hun leidinggevenden. Ze reageerden direct; ze dachten dat alles in orde was, maar de foto’s spraken voor zichzelf. Enkele dagen later zaten we aan tafel met alle mensen die bij de gemeente verantwoordelijk zijn om de aanpak te bespreken.”

“Ik merkte dat het nodig was om de druk op de ketel te houden. Natuurlijk moet je in overleg blijven en de voortgang bespreken. Maar controleren op afstand is niet voldoende. Eerst heb ik met een ambtenaar van de buitendienst de route gereden. Daarna zijn we samen tegels gaan verplaatsen. Een flinke klus, maar als je laat zien dat je ook zelf de handen uit de mouwen wilt steken, kom je veel verder. Met Barry hebben we de puntje op de i gezet. Zo is op sommige plaatsen de Obstakelvrije Route verlegd in verband met de route van de vuilniswagens. De kliko’s vormen nu geen belemmering meer.”

SGH constateerde dat je er niet bent met het aanleggen en bijhouden van de route. Om obstakelvrij te blijven, heb je de burgers van Houten ook nodig. Ruud: “Zo helpen onze fietsparkeer-acties om mensen bewust te maken van het probleem van verkeerd geparkeerde fietsen. Ook hier geldt, om iets te bereiken moet je met mensen in gesprek. En zelf de handen uit de mouwen steken.”

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024