Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Hoe toegankelijk en veilig zijn fietspaden? Blijf Veilig Mobiel (BVM) wil dat senioren en mensen met een beperking op een veilige manier zelfstandig kunnen deel nemen aan het verkeer.  BVM vraagt daarom uw medewerking aan een enquête over de belijning op fietspaden. De enquête is onderdeel van een groot onderzoek naar fietsveiligheid. 

 
De fiets is een populair vervoermiddel in ons land. Helaas blijkt uit verschillende onderzoeken dat vooral het aantal ongevallen waarbij oudere of meer kwetsbare fietsers betrokken zijn de laatste jaren sterk stijgt, onder meer door de drukte op de (fiets)wegen.
 

Goede belijning vergroot veiligheid

Een oplossing om fietspaden veiliger en toegankelijker te maken is ‘Het vergevingsgezinde fietspad’. Bij ‘Het vergevingsgezinde fietspad’ worden speciale voorzieningen op de fietspaden aangebracht. Zoals belijning. De enquête die nu wordt gehouden, gaat over de meest geschikte vorm van belijning. Juist omdat mensen met een beperking en ouderen kwetsbaar in het verkeer zijn, willen de betrokken organisaties ook de mening en ervaring van deze groep fietsers meenemen in het onderzoek.
 

Meedoen aan de enquête

Heeft u een beperking en/of bent u senior en maakt u gebruik van de fiets op de openbare weg, doe dan mee aan de enquête. Invullen kost 15 à 20 minuten. Klik hier voor de enquête.
 
 Meer informatie over Blijf Veilig Mobiel vindt u op de website www.blijfveiligmobiel.nl

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024