Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Oproep aan lidorganisaties Ieder(in): doe ook mee met de Week van de Toegankelijkheid!

Hoe toegankelijk is het reguliere verenigingsleven voor de leden van uw patiënten- of gehandicaptenorganisatie? Weet u tegen welke belemmeringen uw leden aanlopen als zij aan een gewone vereniging willen deelnemen? De Week van de Toegankelijkheid hielp de lidorganisaties van Ieder(in) om – op een makkelijke manier – aandacht te besteden aan toegankelijkheid voor hun leden met een beperking of chronische ziekte.

De patiënten- en gehandicaptenorganisaties van Ieder(in) ontvingen tijdens de Week van de Toegankelijkheid eenvoudige vragenlijst en een kant-en-klaar artikel. Dat artikel konden ze gebruiken om hun leden te vertellen over een toegankelijk verenigingsleven, én als uitnodiging om de vragenlijst in te vullen.
De vragenlijst geeft zicht op de ervaringen van de leden van die vereniging en laat zien waar de achterban behoefte aan heeft. Die informatie kan de organisatie gebruiken in de eigen belangenbehartiging. De uitkomsten zijn ook voor de Week van de Toegankelijkheid van belang omdat ze een beeld geven of toegankelijkheid van verenigingen wel als probleem ervaren wordt en zo ja, waar de problemen zitten.

Geïnteresseerd?

Wilt u weten hoe uw leden aankijken tegen toegankelijkheid van het gewone verenigingsleven? Bent u benieuwd naar hun ervaringen? Doe dan mee met deze activiteit en vraag het artikel en de vragenlijst op bij de Week van de Toegankelijkheid: info@weekvandetoegankelijkheid.nl

Delen:

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024