Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Het Landelijk Bureau voor Toegankelijkheid heeft de eerste week van oktober uitgeroepen tot ‘Week van de toegankelijkheid’. De doelstelling van deze week is om vanuit een positief perspectief te laten zien wat er allemaal wél goed toegankelijk is voor mensen met een handicap of waar men in ieder geval heeft geprobeerd hieraan een bijdrage te leveren.

Het is de hoogste tijd dat toegankelijkheid de bekendheid krijgt die het verdient. En die het nodig heeft, want alleen als iedereen begrijpt waar het om gaat wordt toegankelijkheid een vanzelfsprekende zaak. Daarom organiseert het Landelijk Bureau Toegankelijkheid de Week van de Toegankelijkheid, van 2 tot en met 6 oktober 2000. Plaatselijke organisaties worden opgeroepen om zich aan te sluiten, door in de eigen omgeving activiteiten te organiseren.

Toegankelijkheid
In de ‘dikke van Dale’ staan bij het woord toegankelijkheid o.a. de omschrijvingen ‘bereikt / betreden kunnende worden’ in letterlijke zin, maar ook ‘openstaand voor’ in de figuurlijke zin. Het heeft dus niet alleen te maken met aangepaste voorzieningen maar zeker ook met de manier waarop iemand door de medemens wordt benaderd.
De gehele maatschappij wordt zich steeds meer bewust van het feit dat alles goed toegankelijk moet zijn voor mensen met een functiebeperking, zeker als je de maatschappelijke participatie van de doelgroep een serieuze kans wil geven in onze samenleving.
Toegankelijkheid is voor iedereen. Voor ouderen, kinderen, lange en korte mensen. Voor mensen met blessures, mensen met kinderwagens, mensen die met spullen lopen te sjouwen, mensen die een loophulpmiddel gebruiken of in een rolstoel zitten, enzovoort. Naarmate onze samenleving vergrijst, wordt het belang van toegankelijkheid alleen maar groter. Toegankelijkheid is die kwaliteit van de leefomgeving die maakt dat mensen kunnen komen waar ze willen komen en daar ongehinderd kunnen doen wat ze willen doen. In Nederland is een relatief kleine groep mensen bewust bezig met het bevorderen van toegankelijkheid; het grote publiek houdt zich er niet mee bezig. En dus worden nog steeds ontoegankelijke bouwprojecten opgeleverd, is vervoer voor veel mensen een probleem, is de straat vol overbodige obstakels, enzovoort. Om daar iets aan te doen organiseert het Landelijk Bureau Toegankelijkheid de Week van de Toegankelijkheid, een week vol activiteiten die het thema toegankelijkheid onder de aandacht brengen van een breed publiek.

Verschillende thema’s
Elke dag in de week wordt, in samenspraak met plaatselijke belangenorganisaties, een thema centraal gesteld: maandag is gemeentedag, dinsdag is winkeldag, woensdag is recreatiedag, donderdag is vervoerdag. Vrijdag wordt een Landelijke slotdag. Toegankelijkheid krijgt vaak vorm op plaatselijk niveau, en dus staan in de Week van de toegankelijkheid plaatselijke activiteiten centraal. Daarbij wordt gedacht aan een breed scala van betrokkenen: gemeente en provincie, middenstand en horeca, het verenigingsleven en de lokale en regionale pers. Lokale en regionale gehandicapten en ouderenorganisaties spelen een centrale rol; zij zullen als plaatselijk organisator optreden. Aan deze organisaties is gevraagd een plan te maken voor activiteiten tussen 2 en 6 oktober 2000. Ze zijn uitgenodigd activiteiten te organiseren die in het teken staan van toegankelijkheid, en die met name in die week in de aandacht staan.

Toegankelijkheidssticker
Tijdens de Week van de toegankelijkheid kunnen winkels en andere openbare ruimten in de gemeente worden voorzien van een sticker, die aangeeft dat die accommodatie wat toegankelijkheid betreft op de goede weg is. Per deelnemende gemeente wordt een ‘summumlocatie’ aangewezen; een ruimte die een voorbeeld is op het gebied van toegankelijkheid. De week heeft een positieve insteek: de nadruk wordt gelegd op wat er al goed gaat en niet op wat er nog fout gaat. Door de goede voorbeelden die onder de aandacht worden gebracht, kunnen anderen zich laten inspireren. De Week van de toegankelijkheid is een samenwerkingsproject. Landelijk Bureau Toegankelijkheid belangenorganisaties, gemeenten, ondernemers dragen allemaal hun steentje bij. Ook Veilig Verkeer Nederland, Kinderen Voorrang en de Voetgangersvereniging denken mee. Verder helpen sponsors mee om de week tot een succes te maken: overheid, bedrijfsleven en fondsen. Deze brede aanpak is uiterst belangrijk, want toegankelijkheid is een zaak van iedereen.

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024