Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

In 2005 vindt voor de zesde maal de Week van de Toegankelijkheid plaats met als thema ‘Sport en beweging’.

Het Landelijk Bureau Toegankelijkheid wil met de Week meer aandacht vragen voor dit onderwerp omdat uit onderzoek is gebleken dat ouderen en mensen met een functiebeperking en/of chronische ziekte aanzienlijk minder sporten dan gemiddeld.

Ook wordt in deze week de dag van de ‘Witte stok’ georganiseerd, waarbij met name aandacht wordt gevraagd voor de visueel beperkte mensen.

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024