Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Week van de Toegankelijkheid 2012 succesvol en inspirerend.

De Floriade in Venlo, een strandtent in Zandvoort, het Recreatieschap in Drenthe en het Nederlands Film Festival in Utrecht. Overal in het land hebben organisaties meegedaan aan de Week van de Toegankelijkheid 2012. Het thema klantvriendelijkheid heeft geleid tot ruim 70 inspirerende bijeenkomsten en activiteiten.

De organisatie van de Week van de Toegankelijkheid organiseerde zelf vier regionale netwerkbijeenkomsten voor lokale belangenbehartigers, ondernemers uit de recreatieve sector en gemeenten. Daarnaast organiseerden belangenorganisaties, patiënten- en cliëntenverenigingen en ondernemers negen landelijke acties. En op de website van de Week van de Toegankelijkheid zijn meer dan 60 lokale activiteiten gemeld. De activiteiten hebben lokaal veel publiciteit gekregen.

Netwerken, zelf ervaren en pluimen
Veel bijeenkomsten zijn georganiseerd voor algemeen publiek, ondernemers en gemeenteambtenaren. Netwerken en het zelf ervaren van klantvriendelijkheid en toegankelijkheid (of ontoegankelijkheid) stond vaak centraal. Ook zijn er pluimen uitgereikt voor de meest toegankelijke en klantvriendelijke ondernemingen. En veel lokale organisaties hebben de Week aangegrepen om een nieuwe activiteit of product te presenteren, zoals een meldpunt of een website met informatie over toegankelijkheid.

Klant(on)vriendelijk
Al met al is de Week van de Toegankelijkheid zeer succesvol en inspirerend geweest. Overal in het land is gesproken over klantvriendelijkheid in relatie tot toegankelijkheid. Duidelijk is geworden dat een toegankelijke onderneming een klantvriendelijke onderneming is. En andersom gaat ook op: een ontoegankelijke onderneming is een klantonvriendelijke onderneming. Deze boodschap is voldoende voor het voetlicht gekomen en door veel organisaties en ondernemers begrepen.

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024