Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Van 3 t/m 8 oktober is de jaarlijkse Week van de Toegankelijkheid. Dit jaar is het thema ‘Aan tafel!’. Deze week starten de voorbereidingen. 

Hoe toegankelijk is dat leuke restaurant? Kun je prettig lunchen in de kantine? Kun je met een assistentiehond goed terecht in het eetcafé of in die nieuwe cafetaria? Hoe kom ik te weten of de bediening behulpzaam is? 

Onder het motto ‘Aan tafel!’ wil de Week van de Toegankelijkheid  bereiken dat mensen met een beperking of chronische ziekte overal kunnen eten en elkaar kunnen ontmoeten. Zonder belemmeringen. 

Overal kunnen eten betekent:
–    goede fysieke toegankelijkheid
–    goede, behulpzame bejegening
–    goed toegankelijke informatievoorziening

Start voorbereidingen
De komende tijd starten op veel plaatsen de voorbereidingen voor de Week van de Toegankelijkheid 2016. Er zijn al mooie initiatieven en goede voorbeelden te vinden. 

De Nieuwe Hygiënecode bepaalt dat assistentiehonden welkom zijn in restaurants. In Den Haag is een eerste hotel met braille-informatie en horeca en winkels in Groningen zijn getest op toegankelijkheid. 

Toegankelijkheid kost soms wat meer inspanning, maar levert de horeca veel op: meer klanten, meer diversiteit en een gevarieerder, leuker aanbod. 

Ook meedoen? 
Heeft u zelf ideeën of wilt u zelf lokaal aan de slag met uw organisatie?
Laat het ons weten! Mail naar info@weekvandetoegankelijkheid.nl of via onze social media:

Facebook: www.facebook.com/WeekvandeToegankelijkheid
Twitter: #aantafel

De Week van de Toegankelijkheid wordt georganiseerd door Ieder(in), de Oogvereniging en Hoormij. De Week wordt mogelijk gemaakt door het Revalidatiefonds. 

Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024