Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

Met een goed gevoel kijken we terug op de Week van de Toegankelijkheid die dit jaar voor de 15e keer plaatsvond. Tussen 6 t/m 11 oktober zijn in het hele land meer dan 90 activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd die belang, kansen, wenselijkheid én mogelijkheden van toegankelijkheid in de lokale samenleving lieten zien.

Dit jaar was toegankelijkheid toegespitst op het toegankelijker maken van verenigingen en clubs, zodat ook mensen met een beperking aan het verenigingsleven kunnen deelnemen. Het bleek een thema waar veel mensen wat mee konden. Niet zo gek als je je bedenkt dat er in Nederland meer dan 140.000 verenigingen zijn!

Bewustwording

Het is mooi om te zien dat het pleiten voor meer toegankelijkheid niet meer alleen een zaak is van mensen met een beperking en hun belangenbehartigers, maar van vele andere partijen. Gemeenten bijvoorbeeld. Zij zijn zich bewust van het belang dat àlle inwoners kunnen meedoen. Maar ook bij het verenigingsleven komt de bewustwording goed op gang. Om uiteenlopende redenen willen ze hun toegankelijkheid vergroten. Uit ideële redenen, soms ook uit praktische of economische redenen. En dat mag: toegankelijkheid is geen last, maar een verrijking en prettig voor iedereen.

In de etalage

Op website van de Week van de Toegankelijkheid zijn ruim 90 activiteiten aangemeld. In werkelijkheid waren het er veel meer. Een aandachtspunt voor volgend jaar! Want door te melden wat je gaat doen, deel je kennis, inspiratie en ideeën. Op die manier leren we van elkaar.

De kracht van de week

De grote kracht van de Week van de Toegankelijkheid zit ‘m in drie aspecten:

  • Positieve benadering
    Laten zien wat er kan. Dat versterkt het idee dat al met kleine inspanningen veel is te bereiken. Opvallend is het aantal prijzen er inmiddels jaarlijks worden uitgereikt om toegankelijkheid te belonen.
  • Grote zichtbaarheid
    Overal in het land sloegen gemeenten, gehandicaptenorganisaties en verenigingen de handen in één voor maximale zichtbaarheid. Op markten, manifestaties en sportevenementen. Gezamenlijk lieten ze zien wat er al aan aanbod is en hoe dat is georganiseerd.
  • Samenwerken
    Om te weten wat er nodig is en waar behoefte aan is, is het essentieel om met elkaar in gesprek komen. Elkaar leren kennen en versterken. Niet alleen tijdens de week maar ook daarna. Dat is goed gelukt. Tijdens tal van netwerkbijeenkomsten zijn waardevolle contacten gelegd.
Week van de Toegankelijkheid – 7 t/m 12 oktober 2024