Week van de Toegankelijkheid

#WvdT

    • Contrast
    • Tekstgrootte

Sinds het van kracht worden van het VN-verdrag Handicap in 2017 geldt in Nederland een algemene norm voor toegankelijkheid. Dit betekent dat de overheid en bedrijven hun gebouwen en diensten toegankelijk moeten maken. De Tweede Kamer bepaalde ook dat het toegankelijker maken van Nederland geen ‘extra service’ is of ‘een gunst’, maar dat dit vanzelfsprekendheid moet zijn. Toegankelijkheid is de norm en ontoegankelijkheid de uitzondering.

Wat moet toegankelijk zijn?

Doel is dat mensen met een beperking steeds minder apart om aanpassingen hoeven te vragen. Gebouwen en straten moeten makkelijk begaanbaar en toegankelijk zijn. Informatie van bijvoorbeeld de gemeente of het vervoersbedrijf moet begrijpelijk zijn, ook voor mensen met een verstandelijke beperking. En toegankelijkheid gaat niet alleen over gebouwen en informatie. Het gaat ook over de toegankelijkheid van onderwijs, werk, wonen, mobiliteit en goederen en diensten zoals horeca, detailhandel en betalingsverkeer.

Gaat het alleen over weghalen van fysieke drempels?

Nee, toegankelijkheid is meer dan het weghalen van drempels. Het gaat ook over goede bejegening van mensen met een beperking; gastvrij, met begrip en geduld. En mensen met een beperking helpen als ze daarom vragen. En ook belangrijk: er wordt rekening gehouden met alle soorten beperkingen: fysiek, zintuiglijk, verstandelijk, psychisch of vanwege een chronische ziekte.